Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

YK-liitto kehityspoliittisessa toimikunnassa: Humanitaariset kriisit voivat pahentua

Koronavirus uhkaa nostaa humanitaarisen avun tarpeen ennätyskorkealle, sanoo kehityspoliittinen toimikunta. YK-liitto on toimikunnassa monenkeskisen yhteistyön asiantuntijana.

Koronavirus uhkaa murentaa Afrikan kehityspyrkimykset

Koronavirus uhkaa nostaa humanitaarisen avun tarpeen ennätyskorkealle, muistuttaa kehityspoliittinen toimikunta tuoreessa lausunnossaan. Suomen YK-liitto on kehityspoliittisessa toimikunnassa monenkeskisen yhteistyön asiantuntijana. Toimikunnan lausunto julkaistiin tiistaina 21.4.2020.

Lausunnon mukaan kriisi vaikeuttaa kestävän kehitysten tavoitteiden saavuttamista kaikissa Afrikan maissa. Massiivisten terveys- ja talousvaikutusten lisäksi, epidemia ja viruksen varautumistoimet katkaisevat koulupolkuja ja heikentävät jo ennestään heikkoja toimeentulomahdollisuuksia. Kriisitilanne lisää myös eri tavoin sukupuolten epätasa-arvoa ja yhteiskunnallista epävakautta.

"Tilanne näyttää nyt vieläkin vaikeammalta kuin lausuntoa tehtäessä. Uutiset massiivisen nälänhädän uhasta ja koronapandemian muista vaikutuksista muistuttavat, että hauraita maita pitää tukea yhä vahvemmin. YK:n rooli on tässä merkittävä", sanoo YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko.

Lue tästä koko analyysi: Koronavirus uhkaa murentaa Afrikan kehityspyrkimykset

Maailmalla ei ole varaa siihen, että Afrikan maiden kehityspyrkimykset kääntyvät humanitaariseksi kriisiksi. Eurooppakaan ei ole turvassa, jos lähialueemme suistuvat kriisiin tai virus lähtee leviämään uudelleen.

Kehityspoliittinen toimikunta KPT on parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustava Suomen kehityspolitiikan neuvoa-antava elin. Suomen YK-liitto ja Suomen UN Women edustavat toimikunnassa monenkeskisen yhteistyön asiantuntijuutta.

KPT:n mielestä Suomen kannattaa viipymättä luoda koronakriisiin humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhantyön rajat ylittävä lähestymistapa, jossa tuetaan erityisesti köyhien maiden kykyä varautua ja vastata epidemiaan sekä palautua siitä.

KPT varoittaa, että koronaviruksen leviäminen voi myös pahentaa jo olemassa olevia humanitaarisia kriisejä. Siksi tukea nykyisille kriisialueille ei voi nyt vähentää.

KPT:n puheenjohtajan, kansanedustaja Inka Hopsun mielestä Suomen tulee vastata YK:n hätäapupyyntöön ja tukea YK:n globaalia humanitaarisen avun suunnitelmaa. ”Humanitaarisen avun kasvava tarve edellyttää rahoituksen lisäämistä ja joustavuutta. Lisäystä ei tule kuitenkaan ottaa pääsääntöisesti muusta, pidemmän aikavälin tavoitteita edistävästä kehitysrahoituksesta. Varojen kanavoiminen koronakriisiin ei saa myöskään lisätä inhimillistä kärsimystä jo olemassa olevissa kriiseissä tai tulevissa katastrofeissa.”