Maailma on myllerrysten keskellä ja kansainvälinen luottamus on käymässä vähiin. YK tarvitsee ystäviä enemmän kuin koskaan. YK on ainoa valtioiden muodostama yhteisö, jossa ratkaistaan maailmanlaajuisia haasteita demokraattisesti. Jos YK heikkenee, heikkenee kykymme rakentaa parempaa, yhteisempää tulevaisuutta.

Liity YK:n ystäviin ja tule YK-klubille »

Uutinen

YK-liiton puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen: Afganistan polttava esimerkki maailmanyhteisön tämänhetkisistä haasteista

Ihmiskunnan keskeiset selviytymiskysymykset, ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävä kehitys, inhimillisen turvallisuuden takaaminen ja globaalin talouden hallinta yhdessä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kanssa vaativat uudistumiskykyistä ja tehokasta YK:ta.

"Vastuu YK:n toiminnan parantamisesta ja voimavarojen lisäämisestä on ensisijaisesti jäsenvaltioilla", toteaa Pietikäinen. Työtä ja kykyä uudistua ja asettaa kauaskantoisia tavoitteita tarvitaan myös maailmanjärjestön sihteeristössä. Aktiivisia ja valistuneita kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä tarvitaan paitsi tavoitteiden asettamisessa myös kansallisen politiikan ja YK:n kirittämisessä niihin ratkaisuihin, jotka turvaavat maailman elinkelpoisen tulevaisuuden.

YK-päivän viestissään pääsihteeri Ban Ki-moon nostaa esiin ilmastonmuutoksen, vuosituhattavoitteet sekä rauhanrakentamiseen liittyvän suojeluvastuun. "Ban Ki-moonin viesti YK-päivänä on kaunista puhetta, mutta nyt tarvitaan tekoja. Ja tekoja kaivataan ennen kaikkea jäsenvaltioilta", Pietikäinen sanoo.

"Ilmastonmuutoksen osalta on välttämätöntä saada aikaan sitova sopimus, joka takaa 80 prosentin päästövähennykset kasvihuonekaasujen osalta. Vuosituhattavoitteiden toteutuminen vuoteen 2015 mennessä tulee taata. Neuvottelut kansainvälisestä julkishyödykkeitä koskevasta sopimuksesta tulee aloittaa sekä hyödykkeiden saatavuuden turvaamiseksi että niiden säilyttämiseksi."

Rauhanrakennuskomissiolle tulee antaa sekä poliittista tukea että rahaa käytännön työhön. "Aloite suojeluvastuusta jää pelkäksi sanahelinäksi, jos jäsenvaltiot eivät kykene löytämään keinoja ongelmiin tarttumiseksi."

"Nämä ihmiskunnan isot haasteet konkretisoituvat tällä hetkellä ikävällä tavalla Afganistanissa", Pietikäinen toteaa.

Pietikäisen näkemyksiä Afganistanin tilanteesta voi kuulla lisää 24.10. klo 19 alkaen suuressa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ravintola Bellyssä (Uudenmaankatu 16 - 20, Helsinki).

Keskustelussa kysytään mm. Mitä Afganistanissa todella tapahtuu? Nouseeko Suomi kanttiinitehtävistä A-sarjaan? Mukana keskustelussa mm. Sirpa Pietikäinen, Markku Kangaspuro, Erkki Tuomioja ja Hamed Nordman. Puhetta johdattaa Hannu Reime.

Pääsihteeri Ban Ki-moonin viesti YK-päivänä