Uutinen

YK ensimmäinen valtamerikonferenssi etsii ratkaisuja maailman merten hyväksi

YK:n historian ensimmäinen valtamerikonferenssi järjestetään 5-9. kesäkuuta YK:n päämajassa New Yorkissa.

Ensimmäistä kertaa järjestettävän konferenssin tavoitteena on löytää keinoja vaikuttaa merten jatkuvasti heikkenevään tilaan. Tapahtuma järjestetään osana Maailman ympäristöpäivää (5.6) ja Maailman valtamerien päivää (8.6).

Valtamerikonferenssissa pyritään löytämään konkreettisia ratkaisuja merten hyväksi. Kokouksessa aiotaan nostaa esille kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti aiotaan keskittyä tavoitteeseen 14: säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

Tapahtuman on tarkoitus koota yhteen toimijoita laajasti eri aloilta. Konferenssissa kokoontuu YK:n ja sen jäsenvaltioiden edustajia, hallitustenvälisiä- ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä sekä toimijoita yksityiseltä sektorilta ja korkeakouluista. Myös Suomesta osallistuu kokoukseen valtuuskunta.

YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko on niinikään mukana kokouksessa. Hänen twiittejään kokouksesta voi seurata: @hlaukko.

Konferenssia voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa: http://webtv.un.org
Konferenssin verkkosivut: https://oceanconference.un.org

Muistatko vielä YK-liiton kampanjan Pallonkutistajat merten muoviroskan vähentämiseksi?