Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

Vastaa YK:n tulevaisuuskyselyyn!

Kyselyssä kartoitetaan tulevaisuudenkuvia muun muassa kansainvälisen yhteisön toiminnasta ja globaaleista ilmiöistä.

Maapallo käsissä
Kuva: Manuel Elias / UN Photo.

YK toteuttaa osana 75-vuotisjuhlavuottaan globaalin vuoropuhelun, jossa osana on keskustelu kansainvälisen yhteistyön roolista tulevaisuuden rakentamisessa. YK pyrkii kyselyn avulla kartoittamaan, millaisen kansainvälisen yhteistyön ihmiset kokevat tarpeelliseksi, jotta YK voisi vastata tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja väestörakenteen muuttumiseen.

Globaalit ilmiöt vaikuttavat tulevaisuudenkuviin monin tavoin, ja osana juhlavuoden vuoropuhelua YK haluaakin saada tietoa, mitkä ilmiöt vaikuttavat eniten tulevaisuuskuvien rakentumiseen. Toisaalta kyselyn avulla kartoitetaan myös, mitkä asiat ovat toivottavasti toteutuneet vuoteen 2045 mennessä, jolloin YK täyttää sata vuotta.

Käy vastaamassa kyselyyn tästä.