Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

Uusi yhteisövideo Nyumba Nthobu -perinteestä

Työpajaan osallistuneet naiset kuvaamassa.

Video kertoo naisten omin sanoin Nyumba Nthobu -perinteestä ja sen vaikutuksista etenkin naisten oikeuksiin Tansanian Maran alueella. Sen ovat tehneet Suomen ja Tansanian YK-liittojen työpajassa naiset, jotka ovat osapuolia perinteen mukaisessa kahden naisen välisessä avioliitossa.

Nyumba Nthobu -perinteessä yksinäinen, usein vanhempi lapseton nainen voi ottaa toisen naisen muodollisesti vaimokseen saadakseen perheen. Nämä vaimot voivat seurustella vapaasti miesten kanssa, mutta sen myötä mahdollisesti syntyviin lapsiin miehillä ei ole kontaktia. Perinne on usein ongelmallinen etenkin lapsia synnyttävien vaimojen ja lasten oikeuksien kannalta. Vaimoilla ei usein ole vapautta valita, haluavatko he suostua järjestelyyn.

Videossa naiset keskustelevat perinteen vaikutuksista ja mahdollisista vaihtoehdoista.

Tämän videon teki yhteistyössä kymmenen naista, jotka osallistuivat Suomen ja Tansanian YK-liittojen työpajaan kesällä 2016. Työpajan fasilitaattorina toimi InsightShare. Pidempi versio videosta esitettiin yhteisölle työpajan jälkeen, ja sitä esitetään jatkossa paikallisesti eri muodoissa.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Mikä yhteisövideo?

Yhteisövideot toimivat paitsi tapana kertoa aiheesta muille, myös videon yhteisöesitysten myötä sisäisen keskustelun herättäjänä – ja muutoksen mahdollistajana.

Yhteisövideon (participatory video) kantava ajatus on, että yhteisön jäsenet suunnittelevat ja kuvaavat videot alusta asti itse. Näin ihmiset, joiden näkemykset usein suodatetaan suuremmalle yleisölle jonkun muun esitteleminä tai editoimina, saavat valita mistä haluavat kertoa ja miten.

”Täällä videoita katsovan on hyvä muistaa, että monet työpajoissa videoita tekevät eivät ole koskaan käyttäneet kameraa. Lisäksi kerronnan tavat ja tahti saattavat poiketa paljonkin meille tutuista”, huomauttaa YK-liiton vs. vaikuttamistyön koordinaattori Veera Vehkasalo.

”Tarkoitus on antaa osallistujille välineet heille tärkeän asian käsittelemiseen. Teknisesti taitavan toteutuksen sijaan tärkeintä on prosessi – videoiden tekemisen ja katsomisen myötä aiheesta keskusteleminen esimerkiksi yhteisön sisällä.”

YK-liiton hankkeessa on järjestetty kolme yhteisövideotyöpajaa Tansaniassa. Niiden jälkeen osallistujat ovat myös tehneet yhteisövideoita itsenäisesti.

Videon tekijät saavat myös päättää, mihin niitä käytetään ja kenelle ne näytetään. Joskus ne ovat ennen kaikkea viesti yhteisön ulkopuolelle, toisinaan niitä ei edes esitetä kenellekään muulle kuin yhteisölle itselleen.

Esimerkiksi viime vuoden työpajassa Loliondon maasai-yhteisön tekemä Olosho-video kertoi Loliondon-alueen maakiistasta. Sen kautta tekijäjoukko tahtoi välittää ulospäin oman näkemyksensä maakiistasta ja sen vaikutuksista heidän elämäänsä.

 

Katso muut hankkeessa tuotetut yhteisövideot täällä.