Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

UNIDO: teollinen kasvu odotettua alhaisempi

YK:n teollisen kehityksen järjestö UNIDO julkaisi perjantaina vuoden 2013 kansainvälisen teollisen tilastotieteellisen vuosikirjan. Maailmanlaajuinen teollinen tuotanto kasvoi 2,2 prosentilla vuonna 2012 - kasvu jäi vuoden puolessavälissä ennustettua 3,1 prosenttia huomattavasti alhaisemmaksi. Alhaisen kasvun syynä ovat teollisten maiden jatkuva taantuma ja siitä johtuvat negatiiviset vaikutukset kehittyvien ja nousevien teollisten maiden talouksiin.

Tuoreen julkaisun mukaan teollisuusmaissa nähtiin erityisen alhaista tuotannon jalostusarvon nousua. Euroopan lama käytännössä nollasi Pohjois-Amerikassa ja Itä-Aasiassa tapahtuneen kasvun. Teollisuusmaiden tuotannon jalostusarvon nousun keskimääräiskerroin vuonna 2012 oli vain 0,3 prosenttia. Vuosikirjan mukaan vuonna 2009 alkanut globaali talouskriisi on johtanut suuriin työpaikkaleikkauksiin ja laskenut työtehoa.

Vientituotteiden kysynnän laskusta johtuvasta teollisen tuotannon lievästä hidastumisesta huolimatta kehitysmaiden ja nousevien teollisuusmaiden tuotannon jalostusarvo jatkoi vahvaa nousuaan.