Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

UNFPA: Siirtolaisuus voi vähentää etelän köyhyyttä ja helpottaa pohjoisen työvoimapulaa

"Siirtolaisuus tulee toimimaan vastauksena sosiaaliseen, poliittiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen muutokseen, joka on tapahtumassa maailmassa vallitsevan ylitarjonnan ja puutteen seurauksena," totesi YK:n väestöjärjestön (UNFPA) pääjohtaja Thoraya Ahmed Obaid.

Pääjohtaja puhui viime viikolla järjestetyssä YK:n väestö- ja kehityskomitean kokouksessa YK:n päämajassa, New Yorkissa. Osallistujat keskustelivat miljoonien siirtolaisten globaalista tilanteesta sekä valmistelivat syyskuussa järjestettävää siirtolaisuutta käsittelevää YK:n yleiskokouksen istuntoa.

Maailmassa on tällä hetkellä 191 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat oman maansa ulkopuolella. Ihmisten liikkuminen maasta toiseen lisääntyy perinteisen maahanmuuttajuuden sijaan ja pääsuuntaus on kehitysmaista kehittyneisiin valtioihin.

Muuton arvellaan tuovan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Siirtolaisuus kompensoi kehittyneiden maiden työvoimapuolaa ja syntyvyyden laskua. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa väestö kasvaa maahanmuuttajien lisääntyessä.

Kehitysmaista lähtevät siirtolaiset kaunistavat alkuperämaidensa tilastoja. Väestönkasvu ja työttömyys vähenevät. Arvioidaan, että 48 nopean väestönkasvun maissa - Afrikan, Latinalaisen-Amerikan sekä Karibian alueella - muuttoliike saattaa vähentää väestön lisääntymistä jopa 15 prosenttia.

Kouluttamattomat siirtolaiset ovat työmarkkinoilla heikossa asemassa ajautuen huonosti palkatuille aloille, kuten palvelusektorille tai kaivosteollisuuden ja maatalouden palvelukseen. Opiskeluun liittyvä maahanmuutto tulee lisääntymään.

Yhdysvalloissa opiskeli neljä vuotta sitten 583 000 ulkomaalaista opiskelijaa, pääosin Aasiasta ja Euroopasta. Monet tohtorin tutkinnon suorittaneet aikoivat jäädä pysyvästi maahan.

Koulutetun työvoiman valuminen ulkomaille on ongelma erityisesti pienille kehitysmaille. Paluumuutto voi kuitenkin antaa merkittävän sysäyksen kehitysmaan tulevaisuuden parantamiseksi.

Siirtolaisten rahalähetykset ovat merkittävä lisätulo kehitysmaille. Monet lähettävät osan tuloistaan lähtömaahan lähisukulaisilleen. Maailmanpankin mukaan siirtolaisten rahalähetykset olivat kaksi vuotta sitten 226 miljardia dollaria, josta145 miljardia dollaria päätyi kehitysmaihin

Maailman väestön tilaa käsittelevän The Population Divisionin raportin mukaan joka kolmas siirtolainen asuu Euroopassa ja joka viides Yhdysvalloissa.

Siirtolaisten enemmistö (61 %) on päätynyt Yhdysvaltoihin, Saksaan, Ranskaan ja Australiaan. Tanska, Viro, Ranska, Italia, Alankomaat ja Romania olivat ainoita kehittyneitä maita, jotka haluaisivat rajoittaa maahanmuuttoa.

Aiheesta lisää englanniksi