Uutinen

UNESCO julkaissut sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa käsittelevän maailmankartaston

8.3.2012

20 vuotta sitten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tyttöjen koulu-ura kesti keskimäärin vain viisi vuotta. Tänä päivänä tytöt käyvät koulua keskimäärin 8 vuotta. Pojat viettävät kuitenkin koulun penkillä 1.5 vuotta kauemmin kuin tytöt. Kehitys on ollut huomattavaa, mutta epätasaista, sillä tyttöjen ja poikien koulunkäyntimahdollisuuksissa on edelleen suuria eroja.

Tänään torstaina vietettävän kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on julkaissut sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa käsittelevän maailmankartaston World Atlas of Gender Equality in Education. Kartastossa on yli 120 karttaa, taulukkoa ja kaaviota, jotka havainnollistavat lasten ja nuorten koulunkäyntimahdollisuuksia eri puolilla maailmaa sekä koulutuseroja tyttöjen ja poikien välillä. UNESCO pyrkii kartaston avulla kiinnittämään huomiota tyttöjen tasavertaiseen oikeuteen käydä koulua.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi kuudesta maailmanlaajuisesta UNESCO:n koulutuskampanjan tavoitteesta, jotka lanseerattiin vuonna 2000.

Otteita World Atlas of Gender Equality in Education- julkaisusta

  • Lukutaitotaso on yleisesti ottaen parantunut. Maailmassa on kuitenkin edelleen noin 800 miljoonaa lukutaidotonta aikuista, joista kaksi kolmasosaa on naisia. Naisten lukutaitotasossa ei myöskään ole juuri tapahtunut muutosta vuoden 1990 jälkeen.
  • Vaikka tyttöjen koulutusmahdollisuudet ovat huonommat monissa maissa, tytöt pärjäävät yleensä perusopetuksessa poikia paremmin. Koulun keskeyttäminen on myös yleisempää poikien keskuudessa.
  • Pojilla on edelleen paremmat mahdollisuudet päästä perusopetukseen. Tyttöjen kohdalla muutosta on kuitenkin tapahtunut nopeammin: koulun aloittavia tyttöjä on koko ajan aikaisempaa enemmän.
  • Sukupuolten yhdenvertaisuus on maailmanlaajuisesti tavoitettu kahdessa kolmasosassa maista perusopetuksen ja /tai toisen asteen opetuksen osalta. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa täysi yhdenvertaisuus on kuitenkin saavutettu vain kahdessa maassa, jotka ovat São Tomé ja Príncipe sekä Mauritius.
  • Naispuoliset roolimallit ovat tärkeitä tyttöjen koulumenestyksessä. Maissa, joissa tyttöjen osuus toisen asteen opetuksessa olevista opiskelijoista on suuri, on myös enemmän naisopettajia perusopetuksessa.
  • Maailmanlaajuisesti kaksi kolmasosaa korkeakoulutuksessa olevista opiskelijoista on naisia. Miehet ovat kuitenkin paremmin edustettuina tohtoreiksi valmistuneiden ja tutkijoiden joukossa.

 

Kartastoon voit tutustua täällä.

Lähteet: UNESCO Institute for Statistics, World Atlas of Gender Equality in Education