Uutinen

UNESCO julkaisi oppimisen edistämiseen tähtäävän ohjeiston tieto- ja viestintäteknologian käytöstä

YK on todennut, että opettajan taitojen siirtäminen oppilaille niin, että oppilaiden taidot kehittyisivät nykypäivän vaatimalle tasolle, vaatii muutakin kuin luokkahuoneessa olevan tietokoneen. Tästä syystä YK on julkaissut ohjeiston, jonka tarkoituksena on auttaa opettajia hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa (ICT) paremmin opetuksessa.

Ohjeiston "ICT Competency Standards for Teachers" on kehittänyt YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO yhteistyössä teknologiajättien Ciscon, Intelin ja Microsoftin sekä Virginia Tech -instituutin ja teknologiaa koulutuksessa edistävän yhdistyksen ISTE:n kanssa.

UNESCO:n pääsihteeri Koïchiro Matsuura sanoi, että ohjeisto, joka esiteltiin yli sadan maan opetusministereille Moving Young Minds -konferenssissa Lontoossa 8. tammikuuta, antaa päättäjille ja opettajankoulutuksen kehittäjille välineen suunnitella tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksessa.

"Ohjeiston standardit muodostuvat moduuleista, jotka auttavat kouluttajia priorisoimaan koulutustarpeita ja suunnittelemaan sellaisia koulutusohjelmia, jotka on muokattu sopiviksi koulutuksen vaatimuksiin ja resursseihin nähden. Tämä heijastaa UNESCO:n vahvaa näkemystä siitä, että valtioiden tulisi ottaa johtava rooli koulutuksen suunnittelussa", Koïchiro Matsuura sanoi.

Lisäksi UNESCO:ssa todettiin ohjeiston standardien huomioivan tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien taitojen lisäksi myös opettajien, koulutusohjelmien ja kouluorganisaatioiden erityistarpeet. Ohjeiston toivotaan "myötävaikuttavan kansalaisten koulutukseen siten, että he ovat asioista hyvin tietoisia ja kykenevät näin edistämään taloudellista ja sosiaalista kehitystä".