Uutinen

UNDP:N Inhimillisen kehityksen indeksi 2006: Elinajanodote Saharan eteläpuolisessa Afrikassa alhaisempi kuin 30 vuotta sitten

Inhimillinen kehitys Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on pysähtynyt, kun se muualla maailmassa on kiihtynyt. Tästä seuraa, että köyhien ja rikkaitten välinen kuilu kasvaa kasvamistaan. Tiedot käyvät ilmi UNDP:n uusimmasta Inhimillisen kehityksen raportista ja sen Inhimillisen kehityksen indeksistä. Saharan eteläpuolisen Afrikan elinajanodotetta laskee erityisesti HIV/AIDS.

UNDP analysoi 175 maan tietoja raportissaan. Listan häntäpään 31 maasta 28 sijaitsee Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, missä elinajanodote on keskimäärin 46 vuotta. Se on keskimäärin 32 vuotta vähemmän kuin kehittyneissä maissa. HIV/AIDS laskee elinajanodotetta noin 20 vuodella.

Esimerkiksi itäisen Euroopan, entisen Neuvostoliiton sekä Itä- ja Kaakkois-Aasian alueella inhimillinen kehitys jatkaa kasvuaan. Indeksi osoittaa kuitenkin valtavia eroja myös maiden sisällä. Esimerkiksi Indonesiassa lapset jotka syntyvät köyhimpiin kotitalouksiin kuolevat neljä kertaa todennäköisemmin ennen viidettä elinvuottaan kuin ne jotka syntyvät maan rikkaimpiin perheisiin.

Artikkeli englanniksi