Uutinen

Ugandan nopea väestönkasvu hidastaa kehitystavoitteiden saavuttamista

Ugandan väestön lisääntymisterveydestä vastaavan instanssin johtaja Elly Mugumya on todennut, että Ugandan väestönkasvu pitäisi saada hidastumaan. Vaikka maan talous osoittaakin huimia kasvulukuja, on ilmeistä, että nopea väestönkasvu vaikeuttaa vuosituhattavoitteiden saavuttamista. Nykyisen kasvuvauhdin syyksi Mugumya toteaa perhesuunnittelun edistämiseen osoitetut liian vähäiset panostukset.

Mugumya sanoo väestön olevan keskeinen muuttuja kehitystavoitteiden suunnittelussa. Esimerkiksi Ugandan tapauksessa nopea väestönkasvu lisää maan jo ennestään vähäisistä resursseista aiheutuvia ongelmia. "Yli puolet Ugandan väestöstä ei ole tuottavan työn piirissä, mikä puolestaan lisää riippuvuutta ja köyhyyttä", Mugumya sanoo.

Myös Ugandan väestöliiton viestintävastaava Hannington Burunde toteaa, että suurella väestöllä voi olla epäsuotuisia vaikutuksia kehitykseen. "Jos maassa on suuri väestö, joka ei pysty oleellisesti myötävaikuttamaan kehitykseen mutta joka tarvitsee sosiaalipalveluita, väestö on maalle velvoite", hän sanoo.

Tällä hetkellä Ugandassa on noin 29 miljoonaa ihmistä, ja maailmanlaajuinen väestöraportti toteaa maan väestön lisääntyvän kolmanneksi nopeimmin maailmassa. YK:n väestörahaston (UNFPA) viimeisimmän raportin mukaan Ugandan väestö kasvaa 3,5 prosentin vuosivauhdilla. Vuonna 2025 ugandalaisia arvioidaan olevan 58 miljoonaa.

Ugandalainen nainen synnyttää elämänsä aikana keskimäärin seitsemän lasta. Luku on epätavallisen korkea, ja se on pysynyt viimeisen 20 vuoden kuluessa melko muuttumattomana. Ehkäisyvälineiden käyttö Ugandassa on 23 prosentin luokkaa ja ihmiset ovat jokseenkin epäileväisiä ehkäisymenetelmien käytön suhteen.

Burunden mukaan väestönkasvun hillitsemisen keskeisiä toimenpiteitä ovat perhesuunnittelukampanjoiden tehostaminen sekä perhesuunnittelun priorisointi Ugandan hallituksen taholta.

"Elämme yhteisössä, jossa ihmiset yleisesti ottaen haluavat suuren perheen. Lisäksi lukutaidottamia on vielä paljon ja sen vuoksi ihmisillä kestää kauemmin ymmärtää perhesuunnittelun hyödyt," sanoo Mugumya perhesuunnittelukampanjoiden epäonnistumisesta.

Viitaten Burunden esittämään toivomukseen siitä, että Ugandan hallitus ottaisi perhesuunnittelun prioriteetikseen, Mugumya toteaa, ettei hallitus ole ollut väestönkasvun hillitsemisessä kovinkaan aktiivinen kumppani. Vuosien kuluessa vain pieni osa terveydenhuoltobudjetista on osoitettu lisääntymisterveyteen.

Huolimatta Ugandan ilmeisistä hankaluuksista saavuttaa monia vuosituhattavoitteita, se näyttää pysytelleen mukana vauhdissa peruskoulutuksen ja HIV:n / AIDS:n vastaisessa taistelun osalta. Ongelmana peruskoulutuksessa nähdään kuitenkin sen laadun heikkous. Lisäksi koulutukseen osallistuvien määrän lisääntymisen voidaan arvella johtuvan myös nopeasta väestönkasvusta.

Kaiken kaikkiaan Ugandan epäonnistuminen vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa johtunee vuonna 2007 julkaistun Uganda Progress Report on the Millennium Development Goals -raportin mukaan nopeasta väestönkasvusta, sosiaalibudjetin tehottomasta hallinnoimisesta sekä riittämättömistä resursseista.

Uganda Progress Report on the Millennium Development Goals 2007