Uutinen

Turvapaikanhakijoiden määrä lähes puolittunut vuosikymmenessä

29.3.2011

YK:n pakolaisasiain valtuutetun toimiston raportissa "Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2010" tutkitaan turvapaikkahakemusten määrää 44 teollistuneessa maassa. Näissä maissa hakemusten määrä on vähentynyt keskimäärin viisi prosenttia vuodessa (2009-2010) ja 42 prosenttia kymmenessä vuodessa (2001-2010). Vuonna 2010 turvapaikkahakemuksia tutkimuksen maihin jätettiin yhteensä 358 000.

Viime vuonna suurimmat turvapaikanhakijoiden lähtömaat ovat järjestyksessä Serbia, Afganistan, Kiina, Irak, Venäjä, Somalia, Iran, Pakistan, Nigeria ja Sri Lanka. Tutkimuksen 44 teollisuusmaasta suurin turvapaikkahakemusten määrä puolestaan kirjattiin Yhdysvalloissa, Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa ja Kanadassa. Suomi on Islantia lukuun ottamatta Pohjoismaista viimeisenä 4020 hakemuksella ja Ruotsi ensimmäisenä 31 820 hakemuksella. Suomessa rekisteröityjen hakemusten määrä on myös laskenut vuodesta 2009 huomattavasti keskiarvoa alemmas - hakemusten määrä laski vuoden aikana 32 prosenttia. 

Raportin julkaissut YK:n pakolaisasiain valtuutettu António Guterres muistuttaa kuitenkin, että kehittyvät maat kantavat edelleen suurimman vastuun pakolaisten ylläpidosta. Valtaosa maailman pakolaisista jää naapurimaihin ja valtiot, kuten Liberia ja Tunisia, huolehtivat omien kansallisten haasteidensa lisäksi valtavasta määrästä turvapaikanhakijoita. Guterresin mukaan havaittavissa on turvapaikanhaun globaali mekaniikan muutos, jota on tutkittava.

"Onko lähtömaissa nyt vähemmän työntäviä tekijöitä vai johtuuko turvapaikanhakijoiden vähentynyt määrä teollisuusmaiden kiristyneistä maahantuloasetuksista?" Guterres kysyy.

YK:n pakolaisasiain valtuutetun toimisto (UNHCR) määrittelee turvapaikanhakijan henkilöksi, joka hakee kansainvälistä suojelua ja jonka pakolaisstatuksesta ei ole vielä päätetty. Pakolaiseksi määritellään YK:n vuoden 1951 sopimuksessa pakolaisuudesta henkilö, "jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainon kohteeksi rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa tai mielipiteensä vuoksi tai sen takia, että hän kuuluu tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään, ja joka oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja joka tällaisen uhan vuoksi ei voi tai halua palata kyseiseen maahan."

Raportissa teollisuusmaiksi lasketaan Yhdysvaltojen, Kanadan, Uuden-Seelannin, Australian ja 27 EU maan lisäksi Islanti, Norja, Sveitsi, Liechtenstein, entisen Jugoslavian muodostaneet maat, Turkki, Etelä-Korea ja Japani.

Lue lisää:

Asylum-seeker numbers nearly halved in last decade, says UNHCR

Lataa raportti (englanniksi):