Uutinen

Tehokas rauhanvälitys vaatii selkeät pelisäännöt, mutta myös luovuutta

Kuva: Janne Suhonen, STT-Lehtikuva/Valtioneuvoston kanslia

Ulkoministeriö julkisti eilen YK:ssa hyväksytyn tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistuksen suomenkielisen version.

Vaikka YK:n ohjeistus julkaistiin jo kesällä 2012, saatiin suomenkielinen käännös ulos vasta nyt. Ohjeistus esittelee kahdeksan rauhanvälityksen keskeistä perusperiaatetta ja tarjoaa käytännön ohjeita rauhanvälitykseen. Ulkoasiainministeriö oli kutsunut Merikasarmilla järjestettyyn julkistamistilaisuuteen rauhanvälityksen suomalaisia asiantuntijoita keskustelemaan rauhanvälityksen perusperiaatteista.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja luonnehti rauhanvälitysohjeistusta pilke silmäkulmassaan 'kahdeksan taivaalisen hyveen ohjekirjaksi'. Ohjeistus sisältää kahdeksan eri kategoriaa, joihin ohjeet tiivistyvät:

1) Hyvä valmistatutuminen
2) Suostumus
3) Tasapuolisuus
4) Osallistavuus
5) Kansallinen omistajuus
6) kansainvälinen oikeus ja normatiiviset puitteet
7) Rauhanvälitysponnistelujen yhtenäisyys, yhteensovittaminen ja täydentävä vaikutus

sekä

8) Laadukkaat rauhansopimukset.

EU:n ulkosuhdehallinnossa rauhanvälityksen neuvonantajana työskentelevä suomalainen Tomas Manning painotti, että vaikka nämä ohjenuorat saattavat osittain vaikuttaa itsestäänselvyyksiltä, ne ovat kaikkien YK:n jäsenmaiden hyväksymiä. Tätä voidaan itsellään pitää eräänlaisena saavutuksena.

Avajaisten kunniavieraana puhunut ministeri Elisabeth Rehn moitti omassa puheenvuorossaan EU:n ulkosuhdehallintoa siitä, että sillä on edelleen hyvin vähän naisia rauhanvälittäjinä. Rehn halusi muutenkin korostaa sitä, että naisryhmien osallistaminen rauhanvälitysprosesseihin on kestävän rauhan kannalta aivan keskeistä.

Rehnin kanssa Bosniassa työskennellyt Nita Yawanarah oli sitä mieltä, että YK:n ohjeistus on onnistunut ja universaali koonti rauhanvälityksen hyviä käytäntöjä, mutta niitä on tapauskohtaisesti aina sovellettava. Yawanarah muisteli aikoja Bosnian missiossa Rehnin alaisuudessa - minkäänlaisia ohjeita ei ollut olemassa, vaan kaikki piti improvisoida. Rehn puolestaan muistutti, että rauha Bornia-Hertzegovinassa on edelleen hauras, vaikka muualla Balkanilla tilanne on vakautunut 20:ssa vuodessa hyvin paljon. Tässä yhteydessä hän muistutti myös, miten tärkeää osallistavuus rauhanvälittämisessä on, jotta rauhasta muodostuu kestävä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että kaikki osapuolet ja heidän lukuisat edustajansa istuisivat rauhanneuvotteluissa yhtäaikaisesti saman pöydän ympärillä. Rauhanvälittäjän välityksellä käytävät kahdenkeskiset neuvottelut osapuolten välillä ovat edelleen rauhanvälityksessä hyvin tärkeitä.

YK:n tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus löytyy suomeksi ulkoministeriön sivuilta.