Uutinen

Suomen kestävän kehityksen raportti julkistetaan keskiviikkona – mistä on kyse?

Missä Suomi menee ilmastonmuutoksen torjunnassa, tasa-arvon edistämisessä ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa? Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastauksia keskiviikkona, kun Suomen kestävän kehityksen raportti julkistetaan.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Raportissa kerrotaan, miten Suomi on edistynyt kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa viimeisen neljän vuoden aikana, kertoo YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila. 

Kauppila on osallistunut raportin laatimiseen YK-liiton edustajana. Raportin laatimisen tapa on ollut ainutlaatuinen. 

Suomi on ensimmäisenä maana maailmassa antanut muiden kuin valtionhallinnon edustajien osallistua suoraan raportin tekstin tuottamiseen niin, että tekstien sisältöjä ei ole hallinnon toimesta kontrolloitu millään muotoa, kertoo Kauppila.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa on kaikkiaan 17 kohtaa, joiden avulla halutaan muun muassa poistaa köyhyys ja nälkä maailmasta. Tavoitteena on maailma, jossa ketään ei jätetä. 

Kauppilan mukaan koronapandemia on tuonut entistä vahvemmin esiin kestävän kehityksen 17 tavoitteen väliset keskinäiset riippuvuudet.

 – Koronapandemia on lisännyt ja tulee lisäämään haasteita kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja näihin haasteisiin vastaaminen on luonnollisesti huippukokouksen temaattisten keskusteluiden pääteema.

Toisaalta kriisi on myös osoittanut sen, että kaikissa tavoitteissa on edistyttävä, jos halutaan saada aikaan kestävää muutosta. "Ketään ei jätetä" -periaatteen mukaisesti kriisi ei ole ohi ennen kuin se on kaikkien kohdalta ohi.  

Suomen raportti esitellään YK:lle heinäkuussa kestävän kehityksen huippukokouksessa eli korkean tason poliittisella foorumilla. 

Suomi raportoi kestävän kehityksen kansallisesta toimeenpanosta ensimmäisten maiden joukossa vuonna 2016 ja on sen jälkeen saanut paljon positiivista näkyvyyttä yhtenä kestävän kehityksen edelläkävijämaana. Suomen toista raporttia seurataan suurella mielenkiinnolla. 

Kansallisen raportin esittelyn lisäksi Suomen pääministerillä Sanna Marinilla on näkyvä rooli, sillä hänet on pyydetty pitämään koko korkean tason osuuden avauspuheenvuoro. Puheenvuoro esitetään videon välityksellä.

Suomen raportin kirjoittamista koordinoi valtioneuvoston kanslian alaisuudessa toimiva kestävän kehityksen toimikunnan sihteeristö ja siihen panoksensa ovat antaneet eri ministeriöiden lisäksi myös kansalaisyhteiskunnan edustajat, Saamelaiskäräjät, Ahvenanmaan maakuntahallinto, yritykset ja kunnat.  

Laajamittainen osallistaminen on ollut perinteisesti Suomen vahvuus. 

YK-liitto on mukana Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa ja seuraa aktiivisesti kestävän kehityksen prosessia YK:n tasolla.

Suomen raportin julkistamista voit seurata You Tubesta.

Lue lisää: Suomi kestävän kehityksen kansainvälisten vertailujen kärjessä

Suomen Agenda 2030 maaraportti (englanniksi)

 

Mikä kestävän kehityksen poliittinen foorumi? 

Kestävän kehityksen poliittinen foorumi on yksi suurimmista YK-kokouksista.

Kestävän kehityksen poliittinen foorumi (High-level Political Forum on Sustainable Development) järjestetään 7.-17.7. ja se toteutetaan pääosin videoyhteyksien kautta 

Suomen toinen raportti esitellään tiistaina 14.7.2020. 

Tänä vuonna kokous järjestetään etänä. Huippukokouksen teema on tänä vuonna tavoitteiden toimeenpanon kiihdyttäminen ja murrokseen johtavat polut

Myös YK:n 75-vuotisjuhlavuosi ja monenkeskisen yhteistyön tila ovat keskustelunaiheita. 

Muokattu juttua 30.6. kello 13, korjattu tieto kokouksen järjestämisestä kokonaan etänä.