Uutinen

Suomelle jälleen pyyhkeitä naisiin kohdistuvasta väkivallasta

YK:n rakennus 'Palais des Nations' Genevessä, Sveitsissä. Kuva: UN Photo

YK:n komitea on tutkinut Suomen määräaikaisraportin, joka koskee naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista maassamme. Määräaikaisraportti liittyy Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan YK:n yleissopimukseen (ns. CEDAW-sopimus), jonka Suomi on ratifioinut vuonna 1986.

Genevessä tapahtuneen istunnon yhteydessä pidettiin Suomen valtuuskunnan julkinen, suullinen kuuleminen. Komitea julkisti loppupäätelmänsä tänään.

Komitea kiitti Suomea naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain kehittämisestä sekä hallituksen toimintaohjelmista, joilla pyritään poistamaan naisiin kohdistuvaa syrjintää ja edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se piti myönteisenä myös sitä, että Suomi on ratifioinut useita ihmisoikeussopimuksiin liittyviä valinnaisia pöytäkirjoja.

Suomi sai CEDAW-komitealta kuitenkin myös pyyhkeitä. Ensinnäkin sen mukaan tietoisuutta YK:n naissopimuksesta ja sen valinnaisesta pöytäkirjasta tulisi Suomessa lisätä.  Komitea suositteli Suomea myös harkitsemaan sellaisen korkean tason koordinaatiomekanismin perustamista, jolla sukupuoliasioita voitaisiin valtavirtaistaa ja naisiin kohdistuvaa syrjintää vähentää.

Moniperusteinen syrjintä ja naisiin kohdistuva väkivalta edelleen pahoja ongelmia

YK:n CEDAW-komitea muistutti Suomea muun muassa siitä, että sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevien lainsäädäntöuudistusten tulee antaa naisille suojaa moniperusteista syrjintää vastaan. Komitea antoi suosituksia esimerkiksi vammaisiin naisiin sekä romani-, saamelais- ja maahanmuuttajanaisiin kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi.

Lisäksi komitea esitti riittävien taloudellisten resurssien kohdentamista naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämistä koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanoon, ja suositteli raiskausrikosten tunnusmerkistön muuttamista, turvakotien riittävän määrän ja resurssien varmistamista, maksuttoman ympärivuorokautisen auttavan puhelimen avaamista sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta tehdyn Istanbulin sopimuksen ratifioimista.

Naisten sukupuolielinten silpomista ja prostituution kysyntää kitkettävä

YK:n komitea suositteli Suomelle tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silpomista käsittelevän erityissäännöksen lisäämistä lainsäädäntöön. Prostituution kysynnän kriminalisoimiseksi Suomen tulee niinikään ryhtyä toimenpiteisiin. 

Komitea suositteli Suomelle myös koulutukseen liittyvien sukupuolistereotypioiden ja rakenteellisten esteiden poistamista. Lisäksi suosituksia annettiin sukupuolten samapalkkaisuuteen, perhevapaiden vaikutukseen määräaikaisiin työsuhteisiin sekä vanhempainvapaaseen liittyen, johon naisilla ja miehillä on tasavertainen oikeus.

CEDAW-komitea pyysi lopuksi Suomen eduskuntaa ryhtymään toimenpiteisiin loppupäätelmien toteuttamiseksi.  Suomi antaa määräaikaisraporttinsa yleissopimuksen täytäntöönpanosta seuraavan kerran vuonna 2018. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevien suositusten täytäntöönpanosta täytyy Suomen raportoida jo kahden vuoden kuluessa. Suomi on saanut komitealta aiemminkin huomautuksia.

YK-liiton työ CEDAW-sopimuksen saralla

Suomen YK-liitto on julkaissut Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen suomeksi pienten YK-sopimuskirjasten sarjassaan.

Sopimuskirjasesta on on tulossa tänä keväänä uusi painos suomeksi ja ruotsiksi. Julkaisu sisältää sopimustekstin lisäksi valinnaisen lisäpöytäkirjan sekä vuonna 1995 annetun Pekingin julistuksen.

Julkaisun voi sen valmistuttua tilata YK-liiton verkkosivujen kautta veloituksetta. CEDAW-kirjasesta ilmestyy samalla myös sähköinen pdf-painos, joka on niinikään ladattavissa näiltä verkkosivuilta ilmaiseksi. Julkaisun tekemiseen on saatu ulkoministeriöltä rahallista tukea.

CEDAW-sopimus suomeksi

Kuuntele CEDAW-komitean suomalaisjäsenen, professori Niklas Bruunin haastattelu Yle Areenasta (Yle Puhe 23.10.2012).