Uutinen

Post-2015-tavoitteiden seurantaraportti: Useita tavoitteita saavutettu, nyt on loppukirin aika

90 % kehittyvien alueiden lapsista käy peruskoulua. Oikeus koulutukseen on yksi kahdeksasta vuosituhattavoitteesta. Kuvassa Koraanin opiskelua Pakistanin Islamabadissa. Kuva: Rebecca Conway/IRIN

Eilen julkaistussa YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportissa todetaan vuoden 2014 olleen menestyksekäs usean vuosituhattavoitteen saavuttamisen suhteen. YK:n mukaan vuoden 2015 loppuun asti kestävän loppukirin aikana on vielä mahdollista saavuttaa lisää tavoitteita, sillä ratkaisut moniin haasteisiin on jo löydetty.

YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti (The Millennium Development Goals Report) on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälistä tavoitetta. Raportin tuottaa YK:n talous- ja sosiaaliosasto ja se perustuu 27 YK:n alaisen järjestön ja muiden kansainvälisten organisaatioiden keräämiin kattaviin tilastotietoihin.

Maailmanlaajuiset ja paikalliset pyrkimykset vuonna 2000 asetettujen vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ovat parantaneet miljoonien ihmisten elämää. Esimerkkejä jo saavutetuista tavoitteista ovat köyhyyden puolittuminen, puhtaan veden saatavuuden parantaminen ja slummeissa asuvien elinolosuhteiden koheneminen. Myös alueilla kuten teknologian saatavuuden paraneminen, kaupan ja tullien esteiden vähentäminen, velkahelpotukset ja naisten poliittisen osallistumisen parantamisen saralla on koettu merkittävää edistystä.

”Vuosituhattavoitteet on asetettu pitämään yllä ihmisarvoa, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä maailmaa ilman köyhyyttä,” YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon sanoi julkistamisen yhteydessä.

Moniin ongelmiin olemassa ratkaisu

Vuoden 2014 raportti ennustaa malariaan, tuberkuloosin ja HIV:n hoitamiseen sekä nälkään liittyvät tavoitteiden olevan yhä saavutettavissa.

“Tämän hetkinen työmme vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeä osa prosessia, jossa luodaan vakaa pohja vuoden 2015 jälkeisille kehitystavoitteille,” Ban totesi.

Vuoden 2015 lopussa vanhentuvat vuosituhattavoitteet viitoittavat tietä seuraaville maailmanlaajuisille kehitystavoitteille. YK:n jäsenvaltiot keskustelevat parhaillaan laajemmista päämääristä, joihin maailman johtajat on määrä sitouttaa syyskuussa 2015.

Monet vuosituhattavoitteista liittyvät ennaltaehkäistävissä oleviin ongelmiin, joihin on jo olemassa ratkaisuja, kuten lapsi- ja äitiyskuolleisuuden vähentämiseen ja sanitaation parantamiseen. Vaikka kyseisten tavoitteiden suhteen ollaan edistytty, on niiden saavuttaminen on karkaamassa käsistä. Esimerkiksi yli miljardi maailman ihmistä elää ilman asianmukaisia käymälätiloja. Seurantaraportti kehottaakin kaikkia sidosryhmiä keskittämään pyrkimyksiään alueilla, joilla kehitys on ollut hidasta.

Raportointi lisännyt avunantoa

Kehitysavun määrä on tällä hetkellä ennätyksellisen korkea, mutta samalla kaikkein köyhimpien maiden rahoitus on laskenut, ja näillä alueilla vuosituhattavoitteita saavutetaan hitaammin kuin muualla.

Merkittävästä kehityksestä huolimatta, post-2015-seurantaraportti muistuttaa, että monilla mailla ei vieläkään ole kehityksen seurantaan sopivia luotettavia tilastoja. Tietyillä alueilla raportointi on kuitenkin edistynyt. Esimerkiksi HIV/AIDS-työhön liittyvien kehitysraporttien toimittavien maiden osuus jäsenmaista on kasvanut merkittävästi, ja raportoinnin myötä herännyt maailmanlaajuinen huomio puolestaan on kolminkertaistanut HIV-ohjelmien rahoitusta vuosien 2004 ja 2012 välillä.


Lisätietoa:

Tietoa raportin tekoon käytetystä materiaalista (Millenium Development Goals Indicators)

YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014: Lisää vuosituhattavoitteita voidaan vielä saavuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä (UNDP