Uutinen

Niinistö YK:n yleiskokouksessa: "Olemme tosiaankin kriittisessä tienhaarassa"

Presidentti Sauli Niinistö korosti YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa kiireellisiä toimia, jotta voimme turvata planeettamme hyvinvoinnin.
"Olemme tosiaankin kriittisessä tienhaarassa. Mikäli ihmiskunta aikoo tehdä oikean ratkaisun, kulkea ennemmin kohti läpimurtoa kuin tuhoa, meidän on täytettävä ihmisvelvollisuutemme", sanoi Niinistö.

 Sauli Niinistö ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres yleiskokouksessa
Presidentti Sauli Niinistö ja YK:n pääsihteeri António Guterres yleiskokouksessa. Kuva: Evan Schneider / UN Photo.

Pandemiat, ilmastonmuutos ja yleistyvät konfliktit vaativat maailmanlaajuisia toimia. "Kaikki nämä rajat ylittävät haasteet vaativat maailmanlaajuisia toimia. Jos asenteemme on oikeanlainen, tällaisiin toimiin on mahdollista ryhtyä", sanoi YK:n yleiskokouksessa puhunut presidentti Sauli Niinistö.

Niinistö kertoi, että Suomi kannattaa lämpimästi pääsihteerin uudessa Our Common Agenda -raportissa ehdotettua kunnianhimoista lähestymistapaa. Niinistön mukaan asiakirjassa on toteamus, johon on helppo yhtyä: ”Suurimmassa yhteisesti kohtaamassamme koettelemuksessa sitten toisen maailmansodan, ihmiskunnalla on edessään ankara ja kiireellinen valinta: kuljemmeko kohti tuhoa vai läpimurtoa.”

Meidän on täytettävä ihmisvelvollisuutemme. Velvollisuutemme yhteisestä tulevaisuudesta.

"Olemme tosiaankin kriittisessä tienhaarassa. Mikäli ihmiskunta aikoo tehdä oikean ratkaisun, kulkea ennemmin kohti läpimurtoa kuin tuhoa, meidän on täytettävä ihmisvelvollisuutemme. Velvollisuutemme yhteisestä tulevaisuudesta", jatkoi Niinistö.

Niinistö painotti nopeiden ilmastotoimien merkitystä. "Tarvitsemme entistäkin kunnianhimoisempia päästövähennyssuunnitelmia jo hyvissä ajoin ennen Glasgow’n kokousta. Ja meidän on nopeutettava käynnissä olevaa siirtymistä fossiilisten polttoaineiden käytöstä muihin energiamuotoihin."

Presidentti Niinistön mukaan meidän on myös pysähdyttävä miettimään koronapandemian pitkäaikaisia seuraamuksia. Pandemia on johtanut äärettömän köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntymiseen ja heikentänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se on myös vaikeuttanut pahasti monien maiden mahdollisuuksia täyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteensa. "Meidän on toimittava aiempaa tehokkaammin sen varmistamiseksi, ettei kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien tilanne huonone vielä entisestään", painotti Niinistö.

Puheenvuorossa kuului Suomen vahva kannatus YK-järjestelmälle.

YK-järjestelmä toimii perustana sille sääntöpohjaiselle järjestelmälle, jota me haluamme puolustaa, sekä sille monenkeskisyydelle, jota haluamme vahvistaa.

Niinistön mukaan millään muulla järjestöllä ei ole vastaavaa legitimiteettiä tai samanlaista normatiivista vaikutusvaltaa. "Mikään muu järjestö ei tuo yhtä monille ihmisille toivoa paremmasta maailmasta. Mikään muu järjestö ei pysty rakentamaan tahtomaamme tulevaisuutta, ansaitsemaamme tulevaisuutta", jatkoi Niinistö.

Onnistuminen vaatii Helsingin henkeä, jäsenvaltioiden voimien yhdistämistä ja entistä enemmän vuoropuhelua. "Tässä hengessä Suomi tukee horjumatta YK:ta myös tulevaisuudessa."

Lue koko puhe täältä: Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe YK:n yleiskokouksen 76. yleiskeskustelussa New Yorkissa 21.9.2021

Presidenttti Sauli Niinistö pitämässä puhetta yleiskokouksessa
Kuva: Cia Pak / UN Photo.