Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

Millaisen maailman haluamme vuoden 2015 jälkeen?

ulkoministeriö 8.3.2013

Kehitysministeri Heidi Hautala isännöi 13. maaliskuuta kansainvälistä konferenssia, jossa keskustellaan konfliktien, väkivallan ja katastrofien tuhoisista vaikutuksista sekä uusista vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista. Kokous on osa maailmanlaajuista keskusteluprosessia, joka pyrkii vastaamaan uusiin kehityshaasteisiin vuosituhattavoitteiden määräajan umpeutumisen jälkeen. Konferenssiin osallistuu YK:n jäsenvaltioiden, kansalaisjärjestöjen, yksityissektorin ja YK-järjestöjen korkean tason edustajia.

Vuonna 2000 maailman johtajat sopivat, kuinka maailmasta tehtäisiin parempi paikka. Asetettiin kahdeksan tavoitetta, jotka päätettiin saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Näistä vuosituhattavoitteista kolme on jo saavutettu: köyhyys on puolitettu, slummeissa asuvien elinolosuhteet sekä puhtaan veden saatavuus on parantunut, ja yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun. Matkaa on kuitenkin vielä jäljellä.

Määräajan lähestyessä keskustelu kansainvälisessä yhteisössä kiihtyy: mitkä ovat kehityksen haasteet vuoden 2015 jälkeen ja miten niihin voidaan vastata? Lähes sadassa maassa ja kaikissa maanosissa on asetettu kysymys "millaisen maailman haluamme?". Helsingin konferenssi on osa tätä YK:n johtamaa kansainvälistä vuoropuhelujen sarjaa.

Konfliktit lisäävät köyhyyttä ja hidastavat kehitystä. Helsingissä mietitään, mitä yhtymäkohtia kehityksellä sekä konflikteilla, väkivallalla ja katastrofeilla on, ja muotoillaan kehitystavoitteita, joilla niihin voidaan vaikuttaa.

Helsingin konferenssin järjestävät YK:n kehitysohjelma UNDP, YK:n rauhanrakentamisen tukitoimisto PBSO, YK:n katastrofiriskin vähentämisen tukitoimisto UNISDR ja YK:n lastenrahasto UNICEF yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa.

Lisätietoja: www.worldwewant2015.org/conflict
Twitter: @worldwewant2015, #post2015 #beyond2015 #Inequalities2015 #Conflict2015