Uutinen

Maailman siirtolaisuusraportti 2011 korostaa kommunikaation merkitystä siirtolaiskysymyksissä

9.12.2011

Elämme aikaa, jolloin ihmisväestön liikkuvuus ei ole koskaan ollut näin suurta. Kansainvälisen siirtolaisjärjestön raportin (IOM's World Migration Report 2011) mukaan siirtolaisuus määrittää aikaamme, mutta kuitenkin ymmärrämme sitä varsin heikosti.

Globaali keskinäisriippuvuus valtioiden välillä ja samanaikainen taloudellinen ahdinko ovat luoneet tilanteen, jossa siirtolaisuuteen suhtaudutaan varsin ristiriitaisesti. Maailma on yhtäaikaisesti avautunut ja sulkeutunut.

Maahanmuuttokysymyksillä ratsastavat oikeistopopulistit ja yleinen rasismi ovat nostaneet päätään länsimaisissa "avoimissa" yhteiskunnissamme. Huomion kohdistaminen "ulkopuoliseen syyhyn" tekee rakenteellisista ongelmista helpommin hahmotettavia ja loogisia. Kaipaamme selityksiä.

Kansainvälisen siirtolaisjärjestön raportissa tuodaan esiin julkisia näkemyksiä ja asenteita suhteessa siirtolaisuuteen. Raportissa analysoidaan miten näkemykset ja asenteet muodostuvat sekä miten ne vaikuttavat ja voivat vaikuttaa politiikan ja median kautta.

Raportissa painotetaan perustavanlaatuista muutosta siihen tapaan jolla kommunikoimme siirtolaisuudesta erityisesti taloudellisen taantuman aikana.

"On selvää, että siirtolaisuuskysymyksestä tehdään silmätikku, jota on helppo syyttää mm. työttömyydestä, yhteiskuntarauhan järkyttämisestä ja muista kantaväestön kokemista uhkista", sanoo Kansainvälisen siirtolaisjärjestön johtaja William Lacy Swing.

Kohti avoimempaa kommunikointia

Kommunikoinnin merkitys siirtolaisuuskysymyksissä on äärimmäisen tärkeää. Kritiikin ilmaisu ei ole kiellettyä, vaan päinvaston tervetullutta. Hyssyttely ei ratkaise ongelmia.

Siirtolaisuusraportin mukaan olisikin tärkeää nostaa esiin kantaväestön pelkoja suhteessa siirtolaisuuteen ja pohtia niiden syitä avoimessa julkisessa keskustelussa sekä luoda dialogia kantaväestön ja siirtolaisten välillä. Pelkojen taustalla on usein tietämättömyyttä - tai peräti väärää tietoa. Raportin mukaan on yleistä, että kantaväestö yliarvioi siirtolaisten määrän usein peräti kolminkertaiseksi suhteessa todellisiin lukuihin. Lisäksi raportin mukaan suoralla vuorovaikutuksella siirtolaisten kanssa vähennetään negatiivista suhtautumista. Saksan 2009 mielipidetutkimuksen mukaan 65 % nuorista sanoo omaavansa positiivisen asenteen siirtolaisiin, koska heillä on säännöllinen vuorovaikutus heidän kanssaan.

Raportti esittää kehitysehdotuksenaan rakentamaan avointa, ei-politisoitua siirtolaiskysymyksen diskurssia sekä kannustamalla mediaa tasapainoiseen ja tarkkaan uutisointiin. Lisäksi siirtolaisia tulisi kannustaa osallistumaan aktiivisina osapuolina julkiseen keskusteluun.

Viralliseen julkaisuun