Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

Lukutaidottomuus edelleen yleisempää tytöillä kuin pojilla

Oppilaita koulutyön parissa Malin pääkaupungissa Bamakossa marraskuussa 2013. Kuva: UN Photo / Marco Dormino

YK:n kasvatus-, tiede- ja kultturijärjestö Unesco on julkaissut 11. maailmanlaajuisen Education for All-seurantaraporttinsa. Raportissa todetaan, että huono opetuksen laatu on johtanut oppimiskriisiin, jonka seurauksena neljännes maailman köyhien maiden nuorista on lukutaidottomia. Seurantaraportti varoittaakin, että ellei opettajien riittävään koulutukseen panosteta entistä enemmän, oppimiskriisi tulee varjostamaan useiden sukupolvien oppimista.

Education for All -raportti on osa vuonna 2000 Maailman koulutusfoorumin (World Education Forum) puitteissa hyväksyttyä Koulutus kaikille -prosessin toimintaohjelmaa. Toimintaohjelma asettaa koulutukselle kuusi, maailmanlaajuista tavoitetta. Nämä käsittävät mm. perusopetusmahdollisuuden takaamisen kaikille lapsille, sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamisen koulutuksessa sekä aikuisten lukutaidon parantamisen 50 prosentilla. Tavoitteiden saavuttamisen takarajaksi on sovittu vuosi 2015.

Tavoitteiden toteutumiseen vielä pitkä matka

Tämänvuotisen raportin perusteella on selvää, etteivät vuoden 2000 koulutustavoitteet tule toteutumaan määräaikaan mennessä.  Maailmassa on yhä 57 miljoonaa lasta, jotka eivät käy koulua ollenkaan.

Koulutus kaikille -raportin mukaan noin 175 miljoonaa nuorta maailman köyhimmissä maissa ovat täysin tai lähes lukutaidottomia. Lukutaidottomuus on edelleen yleisempää tyttöjen kuin poikien keskuudessa ja raportti varoittaakin, että jos nykyinen trendi jatkuu, kehitysmaiden nuoret naiset saavuttavat täyden lukutaidon vasta vuonna 2072.

Raportissa arvioidaan, että maailmanlaajuisen oppimiskriisin kustannukset nousevat yli sataan biljoonaan dollariin vuosittain, kun koulutukseen sijoitetut varat eivät näy oppimistuloksissa. Kolmannes peruskouluikäisistä lapsista ei opi perustaitoja, riippumatta siitä käyvätkö he koulua vai eivät.

Raportin mukaan opettajien koulutuksessa tulee ottaa huomioon etenkin valmius vastata heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten oppimistarpeisiin. Raportissa korostetaankin, että köyhyys, sukupuoli, asuinalue tai muut tekijät eivät saa olla esteenä oppimiselle. Hallitusten vastuuna on varmistaa, että opettajat saavat riittävästi resursseja työnsä tueksi.

Lue lisää:

Education for All. Teaching and Learning: Achieving quality for all -raporttiin pääset tästä.