Maailma on myllerrysten keskellä ja kansainvälinen luottamus on käymässä vähiin. YK tarvitsee ystäviä enemmän kuin koskaan. YK on ainoa valtioiden muodostama yhteisö, jossa ratkaistaan maailmanlaajuisia haasteita demokraattisesti. Jos YK heikkenee, heikkenee kykymme rakentaa parempaa, yhteisempää tulevaisuutta.

Liity YK:n ystäviin ja tule YK-klubille »

Uutinen

Kulttuurien lähentymistä käsittelevä "Lähennellen - Open opas" on jaettu kouluille

Leikkimielisellä "Lähennellen"-nimellä kulkeva open vihko on YK-liiton kouluille tuottama aineistopaketti kulttuurien lähentymisen teeman käsittelyyn eri kouluasteilla.

Ensimmäinen teksti on yhteenveto YK:n kulttuurien lähentymisen teemavuoden 2010 sisällöstä ja tarkoitettu kaikille kouluasteille. Alakouluille suunnatuissa teksteissä käsitellään satujen muodossa rakentavassa lähentymisessä tarvittavia elämäntaitoja: omien lähtökohtien tunnistamista, empatiaa sekä yhdenvertaisuutta. Yläkoulun ja lukion tekstit käsittelevät edellisten lisäksi rasismin vastaisuutta sekä kulttuurien moninaisuutta. Jokaisen tekstin jälkeen on tehtäväidea aiheen jatkokäsittelyä varten. Aineistopakettiin kuuluu myös CD, jolta tekstit löytyvät valmiina äänitiedostoina.

Tekstit ja tehtävät on suunniteltu käytettäväksi päivänavauksina, välipaloiksi oppituntien lomassa tai ajattelun herättelyksi aiheen syvempää käsittelyä varten. Aikaisemmin vastaavat open vihkot ovat ilmestyneet otsikoilla Parcouria, rauhaa ja perusoikeuksia (2008) sekä Säväytä sovittelemalla (2009).

Lähennellen - Open oppaan voi tilata YK-liitosta veloituksetta. Open opas on saatavilla myös sähköisenä pdf-versiona.