Uutinen

Korkean tason tapaaminen ilmastonmuutoksesta syyskuussa

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ilmoitti kutsuvansa koolle epävirallisen korkean tason tapaamisen New Yorkiin 24.9.2007, yleiskokouksen istuntokauden alkajaisiksi. Tarkoituksena on keskustella kansainvälisen yhteisön mahdollisuuksista siirtyä neuvottelemaan uudesta globaalista ilmastonmuutossopimuksesta joulukuussa järjestettävässä ilmastonmuutoskonferenssissa Balilla.

Pääsihteeri toivoo, että syyskuun tapaamisessa maailman johtajat antaisivat vahvan poliittisen signaalin Balilla käytäviin neuvotteluihin omasta valmiudestaan työskennellä kattavan multilateraalisen sopimuksen aikaansaamiseksi vuoden 2012 jälkeiselle ajalle.

Syyskuun tapahtuma tulee olemaan luonteeltaan epävirallinen, ja sen avulla yritetään vahvistaa ilmastonmuutokseen globaalilla foorumilla tarttumisen tärkeyttä sekä tarjota mahdollisuus kaikille maille osallistua multilateraaliseen prosessiin. Korkean tason tapaamissa ei pyritä löytämään neuvottelutulosta tai saamaan hallituksilta sitoumuksia Balin tulevaan neuvottelutulokseen liittyen.

Pääsihteeri on useaan kertaan todennut, että ilmastonmuutos on valtava globaali haaste ja että hän aikoo ottaa johtavan roolin auttaessaan kansainvälistä yhteisöä tarttumaan ongelmaan. Yhdistyneillä kansakunnilla on, ainoana globaalina foorumina, ainutlaatuinen asema yhteisen lähestymistavan muovaamisessa mitä tulee ilmastonmuutokseen. Pääsihteerin mukaan kaikki maat ovat enenevässä määrin tietoisia ongelmaan tarttumisen tärkeydestä.

Aiemmin tänä vuonna pääsihteeri nimitti kolme erityislähettilästä avustamaan häntä hallitusten kanssa käytävissä konsultaatioissa multilateraalisten ilmastonmuutosneuvotteluiden edistämisestä YK:n puitteissa. Erityislähettiläät ovat Norjan entinen pääministeri Gro Harlem Bruntland, entinen Etelä-Korean ulkoministeri Han Seung-soo sekä entinen Chilen presidentti ja YK:n 56. yleiskokouksen puheenjohtaja Ricardo Lagos Escobar.

Erityislähettiläät ovat keränneet näkemyksiä valtioiden ja hallitusten johtajilta, myös ilmastonmuutosneuvotteluissa avainasemassa olevista maista. Monille johtajille ilmastonmuutos on priorisoitu korkealle - sekä henkilökohtaisella, poliittisella että hallituksen tasolla. Sekä pääsihteerin aloitteellisuudelle että korkean tason tapaamiselle ilmastiin tukea laajalti.

Korkean tason tapaamisen tarkempaa suunnittelua varten pääsihteeri aikoo kutsua erityislähettiläät käymään vielä uuden konsultaatiokierroksen hallitusten kanssa. Pääsihteeri toivoo, että yleiskokouksessa käytävän yleiskeskustelun myötä valtioiden ja hallitusten johtajat tulevat osallistumaan korkean tason tapahtumaan.

Artikkeli englanniksi

Tutustu myös uuteen englanninkieliseen sivustoon YK:n toiminnasta ja ilmastonmuutoksesta