Uutinen

Kestävän kehityksen tavoitteet päätöksenteon keskiöön - YK-liitolta ja Funzilta kestävän kehityksen mobiilikurssi kuntavaalien alla

Suomen YK-liitto ja mobiilioppimispalvelu Funzi ovat yhdessä toteuttaneet kestävän päätöksenteon mobiilioppimiskokonaisuuden. Kaikille maksuton kurssi esittelee kestävän kehityksen tavoitteet ja tukee niiden edistämistä paikallistasolla, suomalaisissa kunnissa.

Kestävän päätöksenteon mobiiliaineisto sopii erinomaisesti kuntavaaliehdokkaille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan kestävän kehityksen saralla. Mobiililaitteen selaimella käytettävä kurssi sopii kuitenkin myös kaikille kuntalaisille ja on käytettävissä kuntavaalien jälkeenkin.

“Globaalit kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat vain, jos samat periaatteet ohjaavat myös paikallista päätöksentekoa. Siksi on tärkeää, että kunnalliset päätöksentekijät tuntevat YK:ssa yhteisesti asetut tavoitteet. Kuntien energiaratkaisuihin, liikenteeseen tai vaikkapa jätehuoltoon liittyvät kysymykset ovat kestävän kehityksen näkökulmasta juuri niitä päätöksiä, joissa pitkän aikavälin kestävyys on otettava huomioon. Siksi olemme halunneet tarjota aineistossa myös hyviä esimerkkejä tällaisista hankkeista suomalaisissa kunnissa,” sanoo YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko.

Mobiilikurssi on maksutta saatavilla osoitteessa http://funzi.mobi/go/kestavakunta, ja se on läpikäytävissä kevyinä päiväannoksina minkä tahansa mobiililaitteen selaimella. Kurssin voi tehdä joko suomeksi tai englanniksi ja sen suorittamisesta saa osaamismerkin. YK:n kehitysohjelma UNDP on ollut mukana kurssin tuottamisessa.

Käyttäjä voi myös ehdottaa aineiston tekijöille esimerkkejä omasta kunnastaan, jossa kestävää kehitystä on jollain tapaa edistetty kunnallisessa päätöksenteossa tai muulla tavoin toteuttamalla kestävää kehitystä tukeva hanke. YK-liitto julkistaa ehdotetuista esimerkeistä kuntavaalien alla parhaat, ja ne 

myös sisällytetään kurssiin. Kilpailun aihetunniste sosiaalisessa mediassa on #kestäväkunta.

“Tulevaisuutemme riippuu siitä, kuinka hyvin
pystymme sisällyttämään kestävyyden nyt tehtäviin päätöksiin.
Sinä ja tekemäsi päätökset ovat siis osa yhteistä tulevaisuutta.”

-
Kurssin intro -

“Mobiilioppiminen Funzissa keskittyy elinkeinoon ja hyvinvointiin, kuten yrittäjyyden ja työnhaun taitojen parantamiseen. Kestävän kehityksen periaatteiden sisäistäminen omiin elintapoihin on tärkeää sekä tulevaisuuden työelämän että kansalaistaitojen kannalta,” kommentoi Funzin toimitusjohtaja Tero Salonen.

Lue myös: Kestävän kehityksen mobiilikurssin taustaa ja kurssissa käytetyt lähteet

Kurssin esittelyvideo (kesto 2'10")

Lisätietoja:

Helena Laukko
toiminnanjohtaja, Suomen YK-liitto
+358 44 781 0303
helena.laukko (at) ykliitto.fi

Eeva Reittilä
viestintävastaava, Suomen YK-liitto
+358 44 781 0305
eeva.reittila (at) ykliitto.fi