Uutinen

Keskustelutilaisuus YK:n nuorisoedustajan Jayathma Wickramanayaken kanssa

YK:n nuorisoedustaja Jayathma Wickramanayake. Kuva: Lei Phyu/ UNDP

English below.

YK:n nuorisoedustaja vierailee Suomessa. Tervetuloa Nuoret 2030 - Nuoret demokratian voimavarana -tilaisuuteen!

Viime vuonna tehtävään nimitetty Jayathma Wickramanayake on järjestyksessään toinen YK:n nuorisoedustaja. Hänen työnsä pääteemoja ovat demokratian edistäminen ja nuorten, varsinkin nuorten naisten, osallisuus.

Tässä keskustelutilaisuudessa Suomessa vieraileva Wickramanayake kertoo työstään ja tavoista edistää näitä teemoja, ja suomalaiset edustajat kertovat nuorten osallistumisesta ja osallistamisesta paikallisten esimerkkien kautta. Tärkeänä teemana on myös Nuoret, rauha ja turvallisuus (2250)  -päätöslauselma, jonka edistämisessä suomalainen kansalaisyhteiskunta on ollut merkittävässä roolissa. Wickramanayake osallistuu juuri ennen vierailuaan päätöslauselmaa koskevaan YK:n turvallisuusneuvoston kuulemiseen.

Tilaisuudessa lanseerataan myös Kirkon Ulkomaanavun Youth on the Move -raportti. Valtaosa maailman nuorista asuu kehittyvissä maissa, missä nuorten osallistumismahdollisuuksia ei useinkaan huomioida. Kaikkein haastavinta osallistuminen on nuorille, jotka ovat liikkeessä.

Ohjelma

13.30 Kahvitarjoilu

14.00 Tilaisuuden avaus Jenni Ruotsalainen (Suomen YK-nuorten puheenjohtaja)

14.10 YK:n nuorisoasiain erityisedustajan Jayathma Wickramanayaken puheenvuoro

14.45 Kommenttipuheenvuorot:

 • Poliittisten nuorisojärjestöjen merkitys ja rooli demokratian edistämisessä: Mikkel Näkkäläjärvi (Demarinuorten puheenjohtaja, YK-liiton hallituksen jäsen) ja Anu Juvonen (Demo ry:n toiminnanjohtaja)
   
 • Ketään ei jätetä -periaate nuorisonäkökulmasta: Jonne Juntura (vuoden 2018 YK-nuorisodelegaatti)
   
 • Nuoret dynaamisina osallistujina - kansalaisina, asukkaina ja turvapaikanhakijoina: Matthias Wevelsiep (Kirkon Ulkomaanapu)
   
 • PowerTalk-roolipeli välineenä nuorten voimaannuttamisessa: Veera Vehkasalo (Suomen YK-liitto)

15.30 Keskustelu

Tilaisuuden fasilitoi Suomen YK-liiton Veera Vehkasalo.

Aika: 26.4. kello 13.30-16.00

Paikka: Siltasaarenkatu 4 (katutason seminaaritila), Helsinki

Tilaisuus on englanninkielinen.

Ilmoittaudu täällä

Tilaisuuden järjestävät: Suomen YK-liitto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Ulkoministeriö, Kirkon Ulkomaanapu

Seuraa keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #YKnyt #Youth2030 ja #YouthOnTheMove.

Lisätiedot: veera.vehkasalo [ät] ykliitto.fi

Tapahtuma Facebookissa.

Event with UN Youth Envoy Jayathma Wickramanayake: Youth 2030 - Youth as a resource for democracy

UN Youth Envoy will visit Finland. Welcome to the event "Youth 2030 - Youth as a resource for democracy"!

Jayathma Wickramanayake is UN Youth Envoy appointed by the Secretary General, and has served since June 2017. The main themes of her work are promotions of democracy and promotion of youth participation, especially the inclusion of young women.

In this meeting Wickramanayake will tell about her work as the Youth Envoy, and about the ways these themes are promoted. Finnish participants will present examples of youth participation and inclusion from their perspectives. An important themes is also the Security Council resolution number 2250 (Youth, Peace and Security), that has been widely promoted also by the Finnish civil society. Before her visit in Finland, Wickramanayake will participate in a hearing of the Security Council on the resolution.

This event will also be the launch of the Youth on the move -report of Finn Church Aid. The majority of young people in the world live in developing countries, where the possibilities of participation of youth are often not taken weill in to consideration. This is even bigger a challenge to young people on the move.

Programme

13.30 Coffee

14.00 Opening of the event by Jenni Ruotsalainen (UN Youth of Finland)

14.10 UN Youth Envoy Jayathma Wickramanayake

14.45 Comments:

 • The role of political youth organizations in promoting democracy: Mikkel Näkkäläjärvi (President of the Social Democratic Youth of Finland, Member of Board of UNA Finland) and Anu Juvonen (Secretary General, Demo - Political parties of Finland for democracy)
   
 • Leave no-one behind -principle from the youth perspective: Jonne Juntura (UN Youth delegate of Finland 2018)
   
 • Youth as dynamic participants - citizens, residents or asylum seekers: Matthias Wevelsiep (Finn Church Aid)
   
 • PowerTalk - role game as a tool for empowerment of youth: Veera Vehkasalo (UNA Finland)

Time: 26.4. from 13.30 to 16.00

Place: Siltasaarenkatu 4, Helsinki

Register here

Organized by: UNA Finland, National union of university students in Finland, Ministry for Foreign Affairs of Finland, Finn Church Aid

Follow the discussion on social media with the hashtags #YKnyt, #Youth2030 and #YouthOnTheMove.

Event on Facebook.

More information: veera.vehkasalo [ät] ykliitto.fi