Uutinen

Haussa: Suomen YK-nuorisodelegaatti 2016

YK-nuorisodelegaatti 2015 Mikkel Näkkäläjärvi. Kuva: Hannu Mällinen

Allianssi ja YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa Suomen YK-nuorisodelegaatiksi vuodelle 2016. Delegaatin tehtävänä on toimia linkkinä Suomen nuorten ja YK:n välillä, edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja Euroopassa.

YK-delegaatin kausi alkaa tammikuussa 2016 ja kestää tammikuuhun 2017. Tehtävä huipentuu osallistumiseen YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa syys-lokakuussa 2016 nuorisokysymysten käsittelyn aikaan.

YK-delegaatti valitaan jo 18. kerran. Kyseessä on ainutlaatuinen mahdollisuus kasvattaa omaa kansainvälistä osaamistaan, edistää nuorten äänen kuulumista ja päästä vaikuttamaan nuorten asioihin YK:ssa. Delegaatin tukena ovat Allianssin ja YK-liiton toimistot sekä luottamushenkilöt, ja yhteistyötä tehdään läheisesti myös ulkoministeriön ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

YK:n nuoriso-ohjelma ja ajankohtaisten YK-kysymysten seuraaminen luovat nuorisodelegaatin kauden raamit. Vuoden aikana delegaatti vierailee mm. erilaisissa nuorisotapahtumissa ja oppilaitoksissa kuulemassa nuorten näkemyksiä YK-asioista ja esittelemässä nuorisodelegaatin toimea. Valittava henkilö myös sitoutuu Allianssin ja YK-liiton kanssa yhdessä toteutettavaan YK-asioihin liittyvään edustus- ja tiedotustyöhön. Lisäksi YK-nuorisodelegaatti osallistuu Allianssin Kansainvälisen vaikuttamisen ryhmän kokouksiin sekä tarvittaessa YK-liiton hallituksen kokouksiin.

Nuorisodelegaatti sitoutuu osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin arvoja: osallisuus, yhdenvertaisuus ja kuuluvuus. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan. Hakijan tulee olla nuori (18-28 -vuotias), nuoriso- tai kansalaisjärjestöissä kokemusta hankkinut, kielitaitoinen, YK-asioista kiinnostunut ja niitä jo jonkin verran tunteva, tehtävään koko ajaksi sitoutunut, esiintymistaitoinen ja sosiaalinen sekä kykenevä kirjoittamaan blogia, raportteja ja artikkeleita aiheesta. Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Allianssi toteuttaa valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Hakemus tehdään sähköisesti Lyyti-järjestelmässä. Hakemuksen tulee olla perillä Allianssissa viimeistään sunnuntaina 22.11.2015, ja siihen liitetään motivaatiokirje, ansioluettelo sekä nimittävän tahon suosituskirje. Luottamustehtävään liittyvät haastattelut järjestetään 30. marraskuuta alkavalla viikolla.

Sähköisen hakemuksen yhteydessä valmistaudu syöttämään seuraavat liitetiedostot:

  •  Motivaatiokirje
  •  Ansioluettelo (CV)
  •  Nimittävän tahon suosituskirje, josta käy ilmi ko. tahon kiinnostus kansainväliseen toimintaan ja motiivi nimittää YK-nuorisodelegaatti. Nimittävän tahon tulee olla nuorisojärjestö tai nuorten parissa toimiva organisaatio tai yhteisö.

Lisätietoja:

Allianssin asiantuntija Venla Kokko, venla.kokko [ät] alli.fi, p. 044 4165289

YK-liiton koulutussuunnittelija Christa Prusskij, christa.prusskij [ät] ykliitto.fi, p. 044 781 0304

YK-nuorisodelegaatti 2015 Mikkel Näkkäläjärvi, mikkel.nakkalajarvi [ät] gmail.com