Uutinen

Eva Biaudet valittu YK:n alkuperäiskansojen asioita käsittelevän foorumin jäseneksi

Entinen sosiaali- ja terveysministeri ja Etyjin erityisedustaja Eva Biaudet on valittu YK:n alkuperäiskansa-asioita käsittelevän pysyvän foorumin jäseneksi. Alkuperäiskansafoorumi (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, PFII) on YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) alainen elin.

Suomen ehdokas Biaudet sai talous- ja sosiaalineuvoston  istunnossa New Yorkissa järjestetyssä äänestyksessä yhteensä 38 ääntä. Foorumin jäseneksi tuli valituksi myös Australian ehdokas Megan Davis. Biaudet kilpaili Australian ja Espanjan ehdokkaiden kanssa kahdesta länsiryhmän maille varatusta paikasta. Kaikkien Pohjoismaiden tukema Biaudet valittiin PFII:n jäseneksi kaudelle 2011-2013.

Mikä alkuperäiskansafoorumi?

YK:n alkuperäiskansafoorumi perustettiin vuonna 2002. Ulkoministeriön mukaan Suomi oli yksi sen perustamista aktiivisimmin ajaneista maista. Foorumista on kahdeksan vuoden aikana kehittynyt kansainvälinen toimija, joka tuo alkuperäiskansojen edustajia ja YK:n jäsenvaltioita saman pöydän ääreen.

PFII edistää vuonna 2007 hyväksytyn YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen toimeenpanoa. Se on viime vuosina käsitellyt muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksia alkuperäiskansojen asemaan, kehityskysymyksiä, alkuperäiskansojen mahdollisuuksia osallistua poliittiseen päätöksentekoon, kansainvälistä metsäpolitiikkaa ja alkuperäiskansoihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia.

PFII koostuu 16 riippumattomasta asiantuntijasta, joista kahdeksan valitaan vaalilla jäsenmaiden asettamista ehdokkaista. YK:n talous- ja sosiaalineuvoston puheenjohtaja valitsee toiset kahdeksan jäsentä alkuperäiskansoja edustavien kansalaisjärjestöjen asettamista ehdokkaista. YK:n jäsenvaltiot osallistuvat foorumin toimintaan tarkkailijoina.

Suomi on rahoittanut alkuperäiskansafoorumin toimintaa ja tukenut kehitysmaista tulevien alkuperäiskansaedustajien osallistumista foorumin työhön, kerrotaan ulkoministeriöstä.

PFII on parhaillaan koolla 9. istunnossaan, joka päättyy 30. huhtikuuta. Istunnon pääteemana on kehitys, kulttuuri ja identiteetti. Suomen valtuuskunnassa on mukana Saamelaiskäräjien ja saamelaisnuorten edustajia.