Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

DPI/NGO -konferenssi luo kumppanuuksia turvallisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi

Yli 2500 kansalaisjärjestöä on kokoontuneena New Yorkiin vuosittaiseen konferenssiin, jonka järjestää YK:n tiedotustoimisto (Department of Public Information, DPI). Raymond Sommereyns DPI:sta kertoi osanottajien saapuneen paikalle mukanaan konkreettisia ideoita siitä, miten vuosituhattavoitteiden saavuttamista voidaan edistää kumppanuuksien avulla.

"Tehtävämme on valtaisa ja toisinaan kysyn itseltäni pystymmekö siihen", sanoi yleiskokouksen puheenjohtaja Jan Eliasson avauspuheessaan. Hän korosti että rakenteiden luominen vahvalle kansainväliselle yhteistyölle ja YK:n vahvistaminen ovat edellytyksiä vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle. "Tästä syystä YK:n reformi on ensiarvoisen tärkeä", lisäsi Eliasson. Hänen kaudellaan YK:n toimenkuva on laajentunut ja järjestön organisatorista rakennetta on uudistettu.

Eliasson korosti puheessaan kansalaisjärjestöjen merkitystä yhteisten kehitystavoitteiden saavuttamisessa. "Tarvitsemme teidän ääntänne ja työpanostanne. Haluan teidän tuntevan että olette kumppaneitamme kehityksen, turvallisuuden ja ihmisoikeuksien edistämisessä."

Konferenssi on koolla New Yorkissa 6.-8.9.2006

Artikkeli englanniksi
DPI / NGO -konferenssi