Uutinen

18-28-vuotias nuori, hae YK-nuorisodelegaatiksi 2014!

YK:n pääsihteeristön kuuluisa rakennus New Yorkissa. Kuva: UN Photo

Allianssi ja YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa Suomen YK-nuorisodelegaatiksi 2014. Delegaatin tehtävänä on toimia linkkinä Suomen nuorten ja YK:n välillä, edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja Euroopassa. YK-delegaatin kausi alkaa tammikuussa 2014 ja kestää huhtikuuhun 2015. Tehtävä huipentuu osallistumiseen YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa syksyllä 2014 nuorisokysymysten käsittelyn aikaan.

YK-delegaatti valitaan jo 16. kerran. Kyseessä on ainutlaatuinen mahdollisuus kasvattaa omaa kansainvälistä osaamistaan, edistää nuorten äänen kuulumista ja päästä vaikuttamaan nuorten asioihin YK:ssa. Delegaatin tukena ovat Allianssin ja YK-liiton toimistot sekä luottamushenkilöt, yhteistyötä tehdään läheisesti myös ulkoministeriön ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

YK:n nuoriso-ohjelma ja ajankohtaisten YK-kysymysten seuraaminen luovat nuorisodelegaatin kauden raamit. Valittava henkilö myös sitoutuu Allianssin ja YK-liiton kanssa yhdessä toteutettavaan YK-asioihin liittyvään edustus- ja tiedotustyöhön ja vierailemaan erilaisissa nuorisotapahtumissa kertomassa tehtävästään nuorisodelegaattina ja kuulemassa nuorten näkemyksiä YK-asioista. YK-nuorisodelegaatti osallistuu Allianssin kansainvälisen politiikan jaoston ja työryhmien kokouksiin sekä tarvittaessa YK-liiton hallituksen kokouksiin. Lisäksi nuorisodelegaatti sitoutuu osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin arvoja: osallisuus, yhdenvertaisuus ja kuuluvuus. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan. Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Hakijan tulee olla nuori (18-28 -vuotias), nuoriso- tai kansalaisjärjestöissä kokemusta hankkinut, kielitaitoinen, YK- asioista kiinnostunut ja niitä jo jonkin verran tunteva, tehtävään koko ajaksi sitoutunut, esiintymistaitoinen ja sosiaalinen sekä kykenevä kirjoittamaan blogia, raportteja ja artikkeleita aiheesta.

Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kv(at)alli.fi. Hakemukseen otsikoksi "YK-Nuorisodelegaatti 2014". Hakemuksen tulee olla perillä Allianssissa viimeistään sunnuntaina 17.11.2013. Luottamustehtävään liittyvät haastattelut järjestetään viikoilla 47 ja 48.

Hakemukseen kuuluvat seuraavat dokumentit:

    a) Hakukaavake  täytettynä
    b) Motivaatiokirje
    c) CV
    d) Nimittävän tahon suosituskirje, josta käy ilmi ko. tahon kiinnostus kansainväliseen toimintaan ja motiivi nimittää YK-nuorisodelegaatti. Nimittävän tahon tulee olla nuorisojärjestö, nuorten parissa toimiva organisaatio tai yhteisö.

Lisätietoja:

asiantuntija Henni Axelin, henni.axelin(at)alli.fi, p. 040 900 4881
YK-nuorisodelegaatti 2013 Tytti Matsinen, tytti.matsinen(at)gmail.com

Vuoden 2013 YK-nuorisodelegaatin, Tytti Matsisen toiminnasta sekä YK-nuorisodelegaattijärjestelmästä löytyy lisätietoja osoitteesta www.valtikka.fi/nuorisodelegaatti

nuorisodelegaattihakukaavake2014.doc