Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Tiedote

YK:n juhlavuoden kampanja: ”YK ja maailman tila – tiedä, osaa, vaikuta"

Vuosi 2015 on YK:n 70-vuotisjuhlavuosi ja Suomen YK-jäsenyyden 60-vuotisjuhlavuosi. Vuosi 2015 on myös YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisen takaraja  ja uusien kestävän kehityksen tavoitteiden (ns. Post2015) alkupiste. 

Suomen YK-liitto toteuttaa YK:n juhlavuoden kunniaksi hankkeen YK ja maailman tila – tiedä, osaa, vaikuta.  Tavoitteena on lisätä erityisesti yläkouluikäisten nuorten ja heidän opettajiensa tietämystä YK:sta, maailman nykytilasta,  kestävän kehityksen eri ulottuvuuksista ja tulevaisuuden haasteista. Tiedollisten tavoitteiden ohella hanke pyrkii vaikuttamaan arvoihin ja asenteisiin sekä kannustaa omakohtaiseen toimijuuteen globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.

Haastamme kaikki Suomen ylä- ja yhtenäiskoulut  ilmoittautumaan juhlavuoden YK-kouluksi ja julkistamme 9-luokkalaisille valtakunnallisen YK-tietoutta mittaavan kilpailun. Kilpailu toteutetaan helmikuussa 2015 ja tulokset julkistetaan toukokuussa 2015.

Juhlavuoden aikana kannustamme kaikkia kouluja ja oppilaitoksia pitämään eri YK-teemoja näkyvästi esillä ja sisällyttämään aihekokonaisuuksia osaksi koulutyötä koko lukuvuoden 2014-2015 ajan. Rohkaisemme ilmiökeskeiseen, tutkivaan otteeseen ja oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön.

Juhlavuoden hankkeemme tavoitteena on lisätä sellaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka mahdollistavat vastuullisen toimijuuden globalisoituvassa maailmassa sekä osallistumisen kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentamiseen.  Valtakunnalliseen kilpailun tavoitteena on mitata peruskoulunsa päättävien nuorten tietämystä maailman tilasta, tulevaisuuden haasteista ja YK:n toiminnasta.

Koulujen tueksi ja valtakunnalliseen kilpailuun valmistautumiseksi tuotamme opetusmateriaalia  ja opettajanoppaan YK:n toiminnasta ja kestävän kehityksen eri näkökulmista täydentäen jo olemassa olevia materiaaleja.

Hanke ja valtakunnallinen kilpailu toteutetaan yhteistyössä YK-liiton jäsenjärjestöjen, hankekumppaneiden OAJ:n ja Biologian ja maantiedon opettajien liiton (BMOL) sekä muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Suomen YK-liiton kasvatus- ja koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita. Liitto keskittyy kasvatustoiminnassaan erityisesti globaalikasvatukseen, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi YK:n toi¬mintaa, edistää ihmisoikeuksien tuntemusta sekä tukea vastuullista ja aktiivista kansalaisuutta globalisoituneessa maailmassa. Tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä maailman tilasta, globaalista vastuusta ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista.