Tiedote

YK-liitolle erityinen konsultatiivinen asema ECOSOC:ssa

YK:n talous- ja sosiaaliasioiden neuvosto ECOSOC (Economic and Social Council) on myöntänyt Suomen YK-liitolle erityisen neuvoa-antavan aseman (special consultative status) neuvostossa.

Neuvoston kansalaisjärjestöosallistumisesta vastaava komitea käsitteli YK-liiton hakemuksen istunnossaan kesäkuussa ja suositteli neuvostolle, että YK-liitolle myönnettäisiin neuvoa-antava (ns. konsultatiivinen) asema ECOSOC:ssa. Neuvosto hyväksyi hakemuksen yksimielisesti istunnossaan heinäkuussa. Samanaikaisesti neuvoa-antava asema myönnettiin 160 muulle kansalaisjärjestölle eri puolilta maailmaa. Konsultatiivisessa asemassa on kolme erilaista jäsenyysluokkaa: yleinen konsultatiivinen asema, erityinen konsultatiivinen asema sekä niin sanottu rosteri-asema.

ECOSOC oli ennen heinäkuista istuntoaan myöntänyt konsultatiivisen aseman 3536 kansalaisjärjestölle (tilanne marraskuussa 2011: yleinen asema 144 järjestöä, erityinen asema 2408 järjestöä, ja niin sanotussa rosterissa 984 järjestöä). Neuvoa-antavassa eli konsultatiivisessa asemassa olevat järjestöt voivat pääsääntöisesti osallistua kansainvälisiin YK-konferensseihin sekä niitä valmisteleviin kokouksiin. Aseman omaavat järjestöt voivat myös edustautua YK-järjestelmässä. Yleinen konsultatiivinen asema voidaan myöntää suurille kansainvälisille kansalaisjärjestöille, joiden toiminta on vakiintunutta, joiden työ kattaa suuren osan ECOSOC:n toiminta-aloista ja on maantieteellisesti laaja-alaista.

Erityinen konsultatiivinen asema voidaan myöntää kansalaisjärjestöille, joilla on erityistä osaamista joistakin ECOSOC:n toiminta-aloista. Suomalaisista järjestöistä tässä asemassa on ennen YK-liittoa ollut Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry (vuodesta 2004) ja Suomen UN Women (2011). Kansalaisjärjestöt, jotka hakevat konsultatiivista asemaa, mutta eivät täytä kahden ensimmäisen jäsenyysaseman kriteerejä, voidaan hyväksyä rosteriin. Näiden järjestöjen toiminta saattaa olla hyvin kapea-alaista tai teknisluonteista, mutta niiden katsotaan voivan hyödyttää ECOSOC:n tai sen alaisten toimielinten työtä. Rosteriin voi päästä ECOSOC: n kansalaisjärjestökomitean tai YK:n pääsihteerin suosituksesta, tai mikäli järjestöllä on konsultatiivinen asema jossakin YK:n erityisjärjestössä. Suomalaisista järjestöistä tässä asemassa on Väestöliitto (rosteriin vuonna 2002).

ECOSOC:n alaisen kansalaisjärjestökomitean päätössuositus ECOSOC:lle 10.6.2013