Tiedote

Suomen ehdokkaat UNESCO-JAPAN Prize on ESD -palkinnolle on valittu

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco jakaa palkinnon kestävää kehitystä edistävän koulutuksen (ESD) hyväksi tehdystä työstä. Suomi nimittää kolme erinomaista ehdokasta Unescolle palkinnon saajiksi.

Nainen kirjoittaa liitutauluun kyykyssä. Taustalla koulualueen hiekkapiha aurinkoisena päivänä.
Opettaja Botswanassa 2005. Kuva: Rauli Virtanen

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO jakaa Japanin hallituksen tukeman palkinnon kestävää kehitystä edistävän koulutuksen (ESD) hyväksi tehdystä työstä. Kyseessä on maailmanlaajuisesti jaettavat kolme 50 000 Yhdysvaltain dollarin suuruista palkintoa.

Suomen YK-liitto yhteistyössä Suomen Unesco-toimikunnan kanssa keräsi alkukeväästä ehdotuksia mahdollisiksi vuoden 2021 palkinnon saajiksi Suomesta. Raati on nyt valinnut ehdotusten joukosta ne kolme, jotka välitetään Unescon sihteeristölle Suomen ehdokkaiksi kansainväliseen kilpailuun.

Unescon palkintokriteerien täyttämisen lisäksi valinnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti kestävän kehityksen koulutuksen monipuolisiin, muutosvoimaisiin toteutustapoihin, erilaisten osallistujien tavoitettavuuteen sekä toiminnan vakiintuneisuuteen.

Onnittelut kaikille jatkoon valituille ja menestystä kansainväliseen kilpailuun!

____________

Valitut ehdotukset:

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus: Ympäristökoulu
Kierrätyskeskus on saanut alkunsa vuonna 1990 kansalaisliikkeestä, jonka tavoitteena on ollut kiertotalouden edistäminen. Alusta alkaen keskuksella on ollut oma ympäristökoulu, joka edistää kestävää elintapaa erilaisilla projekteilla ja yhteistyöllä. Tutustu ehdokkaaseen Ympäristökoulun nettisivuilla.

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto: MAPPA.fi - Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki
Suomen luonto- ja ympäristökouluyhdistys (LYKKY) perustettiin vuonna 2007 noin 20 luontokoulun ympärille Suomessa. LYKKY tuo yhteen suuren määrän ESD-kumppaneita valtakunnallisesti ja sen verkkoaineistolla MAPPA.fi-sivustolla on yli 10 000 käyttäjää kuukausittain. Ulkotilojen käyttö on innovatiivinen lähestymistapa oppimiseen. Tutustu ehdokkaan projektiin MAPPA.fi-sivustolla.

Suomen ympäristöopisto SYKLI
Suomen ympäristökeskus SYKLI on kansallinen ammattikoulu, jonka tavoitteena on vahvistaa ympäristötietoa ja parantaa asiakkaiden toimintaa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. SYKLI tarjoaa aikuisille ammattiin valmistavaa koulutusta, lyhyitä kursseja, konsultointia ja muita asiantuntijapalveluita. Se tarjoaa tarjoaa koulutus- ja kehityspalveluja Suomessa ja kansainvälisesti käyttäen laajaa kumppaniverkostoa koulutusten ja palvelujen toteuttamiseen. Tutustu ehdokkaaseen SYKLI:n nettisivuilla.