Tiedote

Martti Koskenniemi ja Elisabeth Rehn palkittiin YK:n ystävyydestä

Vuoden YK:n ystävä -kunniamaininta on myönnetty akateemikko Martti Koskenniemelle, ja ministeri Elisabeth Rehn on nimitetty YK:n ystävien kunniajäseneksi. Kunniamaininnat myönsivät YK:n ystävät -verkosto ja Suomen YK-liitto.

Martti Koskenniemi  vasemmalla, Elisabeth Rehn YK:n lipun edessä oikealla, keskellä YK-liiton ja YK:n ystävien logot
Akateemikko Martti Koskenniemi (kuva: Sanna Lehto) ja ministeri Elisabeth Rehn (kuva: UN Photo/ arkisto, 2009) palkittiiin YK:n päivän juhlassa.

Vuoden YK:n ystävä Martti Koskenniemi 

Akateemikko, professori emeritus Martti Koskenniemi on toiminut pitkän ja kunnioitettavan uransa aikana merkittävissä tehtävissä sekä akateemisesti että käytännön diplomatian parissa. Hänen työpanoksensa kansainvälisen oikeuden historioitsijana ja teoreetikkona on tehnyt hänestä maailmanlaajuisesti tunnustetun asiantuntijan.

Teoksissaan akateemikko Koskenniemi analysoi valtioiden välisiä suhteita, sopimuksia sekä oikeusperiaatteita ja sitä, kuinka ne sääntelevät sotaa, rauhaa, diplomatiaa, kansainvälistä kauppaa, merten vapautta, valtioiden rajoja, ympäristönsuojeluvelvoitteita ja ihmisoikeuksia.

Koskenniemi työskentelee tällä hetkellä Yhdysvalloissa Harvardin yliopistossa. Vuosina 1978-1994 hän työskenteli ulkoministeriössä ja 1989-1991 Suomen YK-edustustossa New Yorkissa. Hän oli 2002-2006 YK:n International Law Commissionin jäsen.

Martti Koskenniemi on osallistunut aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja korostanut kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan merkitystä, erityisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Hän on myös ilmaissut huolensa keskustelun sotilaallisesta sävystä ja korostanut maailmanyhteisön tehtäviä kehityskysymysten ratkaisemisessa.  Hänet on myös vihitty useiden yliopistojen kunniatohtoriksi, ja Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle akateemikon arvonimen 2023.

YK:n ystävien kunniajäsen Elisabeth Rehn 

Elisabeth Rehn on osoittanut elämäntyössään poikkeuksellista sitoutumista rauhan ja ihmisoikeuksien, erityisesti naisten oikeuksien, edistämiseen. Hän on tullut tunnetuksi ympäri maailmaa YK:n palveluksessa sekä lukuisissa kansainvälisissä luottamustehtävissä. 

Rehn on osoittanut, että yksilöllä voi olla suuri vaikutus maailman rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen”, sanoi YK:n ystävien johtotiimin puheenjohtaja Helena Ranta nimitystilaisuudessa. Rehnin ansiot YK:ssa, rauhantyössä ja ihmisoikeuksien puolustajana tekevät hänestä erityisen arvostetun YK:n ystävän.

Elisabeth Rehn on osoittanut huomattavaa johtajuutta ja sitoutumista Yhdistyneiden Kansakuntien palveluksessa. Hän toimi YK:n ihmisoikeusraportoijana entisen Jugoslavian alueella 1995-1997 sekä YK:n alipääsihteerinä, erityislähettiläänä Bosniassa ja Hertsegovinassa vuosina 1998-1999. Hän työskenteli myös YK:n rauhanturvaoperaatio UNMIBH:n poliittisena johtajana edistäen rauhaa ja vakautta Bosniassa ja Hertsegovinassa.

Lisäksi Rehn on ollut pitkäaikainen jäsen ja puheenjohtaja Suomen Unicef-yhdistyksen hallituksessa. Hän on myös toiminut Unicefin kansallisten komiteoiden työvaliokunnan puheenjohtajana ja UNFPA:n neuvoa-antavassa väestökomiteassa. UNFPA on YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä YK-järjestö.

Liity YK:n ystäviin 

Vuoden YK:n ystävän ja kunniajäsenen valitsee YK:n ystävät -verkoston johtotiimi. YK:n ystävien tavoitteena on vahvistaa suomalaisten YK-osaamista ja tehdä tunnetuksi Suomen YK-politiikkaa. Verkostoon voi liittyä täällä. 

Nimitys annetaan vuosittain henkilölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi YK:n tunnettuutta Suomessa, Suomen aktiivista roolia YK:ssa tai toiminut YK:n roolin tai päämäärien vahvistamiseksi kansainvälisesti. Kunniamaininta myönnettiin nyt seitsemännen kerran. Edellinen Vuoden YK:n ystävä oli Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas. 

Aiemmat Vuoden YK:n ystävän kunniamaininnan saajat: 

2017 Presidentti Tarja Halonen 

2018 Presidentti Martti Ahtisaari 

2019 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 

2020 Professori Eeva Furman 

2021 YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtaja, juristi Anne Nuorgam 

2022 Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas