Uutinen

Vuoden YK:n ystävä on Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas

Vuoden YK:n ystävä -kunniamaininta on myönnetty professori Petteri Taalakselle. Kunniamaininnan myöntää Suomen YK-liitto ja YK:n ystävät -verkosto vuosittain henkilölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi YK:n tunnettuutta Suomessa, Suomen aktiivista roolia YK:ssa tai toiminut YK:n roolin tai päämäärien vahvistamiseksi kansainvälisesti. Kunniamaininta myönnettiin nyt kuudennen kerran. Edellinen Vuoden YK:n ystävä oli YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtaja, juristi Anne Nuorgam.

Petteri Taalas
Vuoden YK:n ystävän arvonimi myönnettiin professori Petteri Taalakselle YK:n päivän juhlatilaisuudessa tunnustuksena hänen mittavasta ja pitkäjänteisestä työstään ilmastotiedon tuottamisessa ja sen välittämisessä päätöksentekoon erityisesti YK:n kautta. Kuva: YK-liitto

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita. Ilman riittäviä kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä sekä varautumis- ja sopeutumistoimia ilmaston lämpeneminen tulee vaikuttamaan negatiivisesti miljardien ihmisten elämään. Lisääntyvien tulvien, pyörremyrskyjen ja kuivuuskausien sekä niiden pahentamien ruokakriisien vaikutukset kohdistuvat kaikkein eniten niihin alueisiin ja ihmisiin, jotka ovat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa. Ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten hillitseminen on näin ollen edellytys myös muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle.

Ilmastonmuutoksen voittamiseksi tarvitaan tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Professori Petteri Taalas sai kunniamaininnan mittavasta työstään ilmastotiedon tuottamisessa ja sen välittämisessä päätöksentekoon erityisesti YK:n kautta.

Ilmastonmuutos on noussut YK:n pääsihteerin António Guterresin kausilla keskeiseksi teemaksi YK:ssa. Taalaksella on ollut tässä työssä merkittävä rooli Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n nykyisenä pääsihteerinä ja YK:n ilmastoydinryhmän jäsenenä. Vuonna 2019 Taalas johti YK:n ilmastohuippukokouksentiederyhmää.

Taalaksen johdolla on vahvistettu WMO:n asiantuntijaroolia ja panostettu entistä enemmän tutkimukseen ja yritysyhteistyöhön. YK:n toimialajärjestöjen johtajista muodostuvan johtoryhmän jäsenenä Taalaksella on tärkeä rooli myös YK:n toiminnan uudistamisessa ja tehostamisessa.
Lisäksi Taalas on edistänyt Suomen aktiivista roolia YK:ssa Suomen ilmatieteen laitoksen entisenä pääjohtajana ja hallitustenvälisen YK:n ilmastopaneelin IPCC:n Suomen ryhmän puheenjohtajana

Taalas on toiminut Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteerinä vuodesta 2016 alkaen. Aiemmin hän on toiminut Suomen ilmatieteenlaitoksen pääjohtajana vuosina 2002-2015 lukuun ottamatta vuosia 2005-2007, jolloin hän työskenteli WMO:ssa kehitysyhteistyön ja alueellisen yhteistyön johtajana.

Vuoden YK:n ystävän valinnan tekee vuonna 2017 perustetun YK:n ystävät -verkoston johtotiimi. YK:n ystävien tavoitteena on vahvistaa suomalaisten YK-osaamista ja tehdä tunnetuksi Suomen YK-politiikkaa. Verkostoon voi liittyä täällä.

Aiemmat Vuoden YK:n ystävän kunniamaininnan saajat:

2017 Presidentti Tarja Halonen

2018 Presidentti Martti Ahtisaari

2019 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

2020 Professori Eeva Furman

2021 YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtaja, juristi Anne Nuorgam