Tiedote

Presidentti Martti Ahtisaaresta vuoden YK:n ystävä 

Martti Ahtisaari
Kuva: CMI / Thomas Whitehouse

 

 


Vuoden YK:n ystävä -kunniamaininta annetaan nyt toista kertaa Suomessa. Se myönnetään henkilölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi YK:n tunnettuutta Suomessa, Suomen aktiivista roolia YK:ssa tai toiminut YK:n roolin vahvistamiseksi kansainvälisesti. 

Presidentti Martti Ahtisaari on tunnettu ja arvostettu vaikuttaja YK:ssa, painotetaan YK:n ystävät -verkoston myöntämän kunniamaininnan perusteluissa. Ahtisaari on toiminut kansainvälisissä tehtävissä lähes koko työuransa, valtaosan siitä erilaisissa YK:n alaisissa tehtävissä.

”Olen kiitollinen saamastani tunnustuksesta. Koen olevani YK:n tosiystävä ja uskon vahvasti järjestöön. On tärkeä muistaa, että YK:n kyky toimia on jäsenmaiden varassa. YK on juuri niin tehokas, kuin mitä jäsenmaiden antama tuki mahdollistaa. YK:n vahvistaminen tulisi olla kaikkien jäsenmaiden velvollisuus”, presidentti korostaa tervehdyksessään.

Vuonna 2005 presidentti Ahtisaari johti Indonesian hallituksen ja Vapaa Aceh -liikkeen välisiä, rauhaan johtaneita neuvotteluja. Vuosina 2005-2008 hän toimi YK:n pääsihteerin erityisedustajana Kosovon statusprosessissa. Tunnustuksena pitkäjänteisestä työstään rauhan puolesta Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto kymmenen vuotta sitten joulukuussa 2008. Palkintokomitean perusteluissa korostettiin presidentin pitkäjänteistä, yli kolme vuosikymmentä kestänyttä työtä rauhan ja sovinnon puolesta.

Presidenttikautensa päätyttyä vuonna 2000 presidentti Ahtisaari perusti Crisis Management Initiativen, joka on sittemmin kasvanut yhdeksi maailman arvostetuimmista rauhanvälitysjärjestöistä. Ahtisaari toimii edelleen muun muassa rauhaa ja ihmisoikeuksia edistävän the Elders -ryhmän jäsenenä. Hän on myös Suomen YK-liiton kunniapuheenjohtaja. 

Presidentti Ahtisaaren pitkäjänteinen kansainvälinen työ muistuttaa siitä, että yhteiset ongelmat edellyttävät yhteisiä ratkaisuja. Hän onkin korostanut YK:n työn tärkeyttä yhteisten ongelmien ratkaisemisessa. 

“Presidentti Ahtisaaren työtä on koko hänen uransa ajan leimannut pyrkimys osapuolten tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Hänen hieno kansainvälinen työuransa toimii innoituksen ja inspiraation lähteenä myös nykypäivän nuorille, jotka ovat tulevaisuuden johtajia. Tällaista näkemyksellisyyttä tarvitsemme jatkossakin, ja presidentin työ on juuri tällainen perintö nuorelle sukupolvelle”, tunnustuksen perusteluissa korostetaan.

Vuoden YK:n ystävän valitsee YK:n ystävät -verkosto, ja kunniamaininta myönnetään vuosittain kansainvälisenä YK:n päivänä. Viime vuonna tunnustus annettiin presidentti Tarja Haloselle.

YK:n ystävät -verkoston juhlatilaisuus YK:n päivänä  

Kunniamainintaa juhlistetaan YK:n päivänä 24.10. Helsingin Musiikkitalossa järjestettävässä tilaisuudessa, jossa myös YK:n ystävät -verkosto kokoontuu. YK:n ystävien johtoryhmä luovuttaa tunnustuksen Ahtisaarelle erikseen, sillä presidentti on estynyt osallistumaan tilaisuuteen.

YK:n ystävien tavoitteena on vahvistaa suomalaisten YK-osaamista ja tehdä tunnetuksi Suomen YK-politiikkaa. Verkosto kokoaa suomalaisia yhteen vaihtamaan mielipiteitä ja tarvittaessa kriittisesti arvioimaan YK:n saavutuksia ja haasteita. Se toimii myös Suomen YK-liiton asiantuntija- ja tukiverkostona vahvemman YK:n ja kestävämmän tulevaisuuden edistämiseksi.  

Verkostolla on myös oma mentorointiohjelmansa, jonka tavoitteena on nuorten suomalaisten YK-osaamisen vahvistaminen. Ensimmäinen mentorointiohjelma käynnistyi kuluvan vuoden alkupuolella. 

Verkoston toiminta on avointa, laaja-alaista ja puolueetonta. Jäseneksi voivat liittyä kaikki verkoston päämäärät hyväksyvät henkilöt. Lisätietoja: https://www.ykliitto.fi/ykn-ystavat

Verkoston toimintaa ohjaa johtotiimi, johon on kutsuttu YK-asioita laaja-alaisesti seuraavia henkilöitä.  

YK:n ystävät verkoston johtotiimiin  kuuluvat  mm.: 

Professori  Jaakko Hämeen-Anttila 
Hanasaaren kulttuurikeskuksen johtaja  Gunvor  Kronman 
Professori  Helena Ranta  
Varhaiskasvatuksen ja kehityspolitiikan asiantuntija  Ritva  Semi
Ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja ja kansanedustaja  Jutta Urpilainen  
Yrittäjä Peter Vesterbacka
Toimittaja ja tietokirjailija  Rauli Virtanen

Lisätietoja:
Helena Laukko, YK-liiton toiminnanjohtaja, puh. 044 781 03 03, helena.laukko [ät] ykliitto.fi
Veera Vehkasalo, hankekoordinaattori, puh. 044 781 0301, veera.vehkasalo [ät] ykliitto.fi

Kuvia presidentti Ahtisaaresta:
http://cmi.fi/martti-ahtisaari/about/