UNRIC hakee suomenkielistä harjoittelijaa

Brysselissä sijaitseva Yhdistyneiden kansakuntien alueellinen tiedotuskeskus UNRIC etsii suomenkielistä harjoittelijaa heinäkuun 2018 alusta alkaen.

Brysselissä sijaitseva Yhdistyneiden kansakuntien alueellinen tiedotuskeskus UNRIC etsii suomenkielistä harjoittelijaa heinäkuun 2018 alusta alkaen.

Soveltuvia aloja ovat viestintä, tiedotusoppi, kääntäminen, kielitiede, kansainväliset suhteet, valtio-oppi sekä kauppatiede. Harjoittelijalta edellytetään erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Muiden länsieurooppalaisten kielten ja pohjoismaisten kielten osaaminen katsotaan eduksi.

Harjoittelija osallistuu täysipainoisesti tiedotuskeskuksen työhön. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat pääasiassa suomenkielisten, YK:n painopisteisiin keskittyvien artikkeleiden tuottaminen ja kääntäminen, suomalaisten tiedotusvälineiden seuranta, sisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan, raportointi kansainvälisen politiikan keskeisistä tapahtumista, yhteydenpito UNRICin yhteistyötahoihin sekä erilaiset itsenäiset projektit.

Harjoittelun kesto on pääsääntöisesti 6 kuukautta, kuitenkin vähintään 4 kuukautta. Mahdollisuus suorittaa 6 kuukauden harjoittelu katsotaan eduksi.

UNRICilla ei ole mahdollisuutta maksaa palkkaa harjoittelusta. Harjoittelijan on huolehdittava itse myös asumis-, matka- ja elinkustannuksistaan. Harjoittelua varten on mahdollista hakea itsenäisesti apurahaa, esimerkiksi Erasmus-apurahaa omasta korkeakoulusta.

Harjoittelupaikkahakemus ja ansioluettelo kirjoitetaan englanniksi. Ilmoitathan hakemuksessasi, kuinka pitkän harjoittelujakson voit suorittaa.

Hakemukset lähetetään 2.4.2018 mennessä osoitteeseen hongell(a)un.org

Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen:
Petra Hongell
United Nations Regional Information Center, Nordic Desk
Rue de la Loi 155
1040 Brussels
Belgium

Lisätietoja harjoittelusta ja hausta antavat Petra Hongell (hongell(a)un.org, +3227888465) ja Lili De Paola (depaola(a)unric.org).

Ilmoitus UNRICin sivuilla.

Asiasanat
työpaikat