YK-päivä

Maailman luontopäivä

Piirroskuva violetista ilveksestä, joka lähestyy katsojaa lehvien takaa vaanivasti.

World Wildlife Day

YK:n yleiskokous julisti vuonna 2013 maaliskuun 3. päivän maailman luontopäiväksi. Teemapäivän tarkoituksena on muistuttaa meitä luonnon monimuotoisuudesta ja toisaalta myös sen haavoittuvaisuudesta.

Luonnon arvo ihmisen hyvinvoinnille on korvaamaton. Vuosituhansien ajan ihmiset ja kulttuurit ovat olleet riippuvaisia luonnosta ja sen rikkaista antimista, jotka ovat tarjonneet ihmisille niin ruokaa, lääkkeitä, vaatetusta kuin hengellistä ravintoakin. Luonto ja sen monimuotoisuus ovat kuitenkin uhattuina. Useita eläin- ja kasvilajeja uhkaa sukupuutto muun muassa niiden elinympäristöjen kutistuessa ja laittoman kaupan lisääntyessä.

Julistamalla maailman villille luonnolle oman teemapäivän YK halusi lisätä tietämystä luontoa uhkaavista ongelmista sekä pyrkiä kannustamaan ihmisiä toimimaan luontoa kunnioittaen, jotta ihmiset ja luonto voisivat tulevaisuudessakin elää rinnakkain vuorovaikutuksessa.

Maailman luontopäivää vietetään vuonna 2022 teemalla Ekosysteemien ennallistamisen kannalta keskeisten lajien talteenotto. Teema kiinnittää huomiota kaikkein uhanalaisimpien luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien suojelun tilaan ja edistää keskusteluja ratkaisujen löytämiseksi ja toteuttamiseksi.

Luontopäivän teema tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 1, 2, 12, 13, 14 ja 15 ja edistää laaja-alaisten sitoumusten, kuten köyhyyden lievittämisen ja luonnonvarojen kestävän käytön toteutumista.

Yli 8 400 luonnonvaraista eläin- ja kasvilajia on äärimmäisen uhanalaisia, kun taas lähes 30 000 muuta lajia katsotaan uhanalaisiksi tai haavoittuviksi. Näiden arvioiden perusteella ehdotetaan, että yli miljoonaa lajia uhkaa sukupuutto.

Maailman luontopäivän teema vie siksi vuonna 2022 keskustelua kohti välttämätöntä tarvetta kääntää kaikkein uhanalaisimpien lajien kohtalo, tukea niiden elinympäristöjen ja ekosysteemien ennallistamista ja edistää niiden kestävää käyttöä ihmisten keskuudessa.

Teemapäivän kotisivu

World Wildlife Day 2022

Päivän virtuaaliset tapahtumat

YK:n yleiskokouksen julistus, 20.12.2013, A/RES/68/205
 

wwd logo