YK-päivä

Maailman luontopäivä

World Wildlife Day 2021

World Wildlife Day

YK:n yleiskokous julisti vuonna 2013 maaliskuun 3. päivän maailman luontopäiväksi. Teemapäivän tarkoituksena on muistuttaa meitä luonnon monimuotoisuudesta ja toisaalta myös sen haavoittuvaisuudesta.

Luonnon arvo ihmisen hyvinvoinnille on korvaamaton. Vuosituhansien ajan ihmiset ja kulttuurit ovat olleet riippuvaisia luonnosta ja sen rikkaista antimista, jotka ovat tarjonneet ihmisille niin ruokaa, lääkkeitä, vaatetusta kuin hengellistä ravintoakin. Luonto ja sen monimuotoisuus ovat kuitenkin uhattuina. Useita eläin- ja kasvilajeja uhkaa sukupuutto muun muassa niiden elinympäristöjen kutistuessa ja laittoman kaupan lisääntyessä.

Julistamalla maailman villille luonnolle oman teemapäivän YK halusi lisätä tietämystä luontoa uhkaavista ongelmista sekä pyrkiä kannustamaan ihmisiä toimimaan luontoa kunnioittaen, jotta ihmiset ja luonto voisivat tulevaisuudessakin elää rinnakkain vuorovaikutuksessa.

Vuonna 2021 päivää vietetään teemalla "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet". Teema linkittää vahvasti yhteen metsäluonnon ja alkuperäiskansojen elinolosuhteet sekä viittaa kestävän kehityksen tavoitteisiin 1, 12, 13 ja 15. Tänä vuonna teemapäivällä halutaan nostaa erityisesti esiin metsien, metsälajien ja metsäekosysteemien merkitystä satojen miljoonien ihmisten elinolosuhteiden ylläpitäjänä. Vaikutus koskee erityisesti alkuperäiskansoja ja paikallisyhteisöjä, jotka elävät yhteydessä metsiin. YK:n mukaan 200-350 miljoonaa ihmistä asuu metsissä tai niiden lähipiirissä ja heidän elinolosuhteensa ovat riippuvaisia metsäekosysteemien tarjoamista palveluista. Metsät tarjoavat heille kaiken oleellisen: ruuan, veden, suojan, energian ja lääkkeet. Lisäksi ne ovat tärkeitä ihmisten kulttuuriselle identiteetille. Maapallon maapinta-alasta noin 28 prosenttia on alkuperäiskansojen käytössä.

Teemapäivän kotisivu

World Wildlife day 2021

Päivän virtuaalinen tapahtuma

YK:n yleiskokouksen julistus, 20.12.2013, A/RES/68/205
 

wwd logo