YK-päivän tehtävä

Luonnon monimuotoisuuden sopimus

Mitä opin

Tutustutaan YK:n biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen. Tutkitaan median kautta miten asenteet ovat muuttuneet yleissopimuksen laatimisen jälkeen.

Tehtävän kuvaus

Jakautukaa 3-4 hengen ryhmiin. Hakekaa netistä YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus ja tutustukaa sopimukseen noin kymmenen minuutin ajan.

Seuraavaksi menkää Helsingin Sanomien verkkosivuille ja etsikää hakukoneesta vanhoja uutisia, joissa mainitaan biologisen monimuotoisuuden sopimus tai luonnon monimuotoisuus yleisempänä käsitteenä. Uutisia tutkiessanne pohtikaa, miten vanhempi uutisointi eroaa nykypäivästä. Onko vanhemmissa uutisissa erilainen sävy kuin uudemmissa? Miten uutisissa käsitellään Suomen roolia yleissopimuksen toteuttajana?

Esitelkää lopuksi havaintonne ja pohdintanne muulle luokalle omin sanoin.

Vinkkejä hakusanoiksi: biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus, Rion sopimus, biologista monimuotoisuutta koskeva sopimus