Kestävän kehityksen tehtävä

Ilmasto- ja ympäristöaiheinen kollaasirunotyöpaja

Mitä opin

Opitaan rakentamaan kollaasirunoutta ympäristö- ja/tai ilmastoteemoista.

Tehtävän kuvaus

Kuvassa näkyy kuva suodatinpussista, jonka ympärille on koottu runotekstiä.
Kuva: Laura Mendelin .

Oppiaineet    AI, YM, YH, KU, BI

Järjestetään ilmasto- ja ympäristöaiheinen kollaasirunotyöpaja  

 • Kollaasirunotyöpajaa varten tarvitaan riittävästi materiaalia; aikakausilehtiä, sanomalehtiä ja muuta tekstimateriaalia leikeltäväksi, saksia ja liimapuikkoja.
 • Lisäksi tarvitaan paperia tai kartonkia, johon valmis runo liimataan.
 • Toinen keino ikuistaa runo, on ottaa siitä kuva ja tallentaa runot esimerkiksi yhteiseen kansioon. Kuvan valmiista runoteoksesta voi jakaa myös somessa.  

Työskentely

 • Ryhdytään keräämään sopivaa materiaalia eli leikkaamaan irti aiheeseen liittyviä sanoja lehdistä. Usein on kätevintä valita sanoja otsikoista tai muuten riittävän suurella fontilla printattuja sanoja. Runossa voi käyttää myös pienikokoista leipätekstiä, mutta sen liimaminen ja käsitteleminen on vaikeaa.
 • Pyritään keräämään aluksi 15-20 sanaa, tekemällä valintoja suhteellisen nopeasti.
 • Sanoja tarvitaan kaikista eri sanaluokista (adjektiiveja, verbejä substantiiveja), jotta uusien lauseiden rakentaminen onnistuu.
 • Kun koossa on sopiva määrä sanoja, ryhdytään katsomaan miten ne sopivat yhteen.
 • Usein runo alkaa “kirjoittaa itse itseään”, eli tietyt sanat näyttäisivät sopivan yhteen, alkaen muodostaa lauseita.
 • Tässä vaiheessa tarvitaan usein puuttuvia sidesanoja ja lauseenjäseniä, jotta virkkeistä tulee ymmärrettäviä. Sellaisia voi ryhtyä etsimään tai kysyä vierustoverilta. Puuttuvia sanoja voi myös rakentaa kirjain kirjaimelta.  

Kuvat

 • Kollaasirunossa voi käyttää myös kuvamateriaalia. Joskus lehdestä löytyy puhutteleva koko sivun kuva, jota voi käyttää runon pohjana ja liimata sanat sen päälle. Myös kuvia voi yhdistellä toisiinsa liimaamalla.  
Kuvassa näkyy kaksi paperia, joihin on leikattu lehdestä sanoja, jotka muodostavat runoja.
Kuva: Laura Mendelin .

Runon sisältö

 • Runon sisällön suhteen varsinaisia sääntöjä ei ole. Voit käyttää myös valmiita lauseita osana runoa, mutta kaikkein yllättävimpään ja palkitsevimpaan lopputulokseen päästään, kun lauseet rakentaa sana sanalta.
 • Käytä uutistekstiä, viihteellistä tekstiä, mainoslauseita ja pohdi mitä varten lähtöteksti on kirjoitettu. Lähtömateriaalin käyttötarkoitus määrittelee millaista sanastoa siinä käytetään. Uutissanasto on hyvin erilaista kuin vaikka nuortenlehden tai harrastuslehden käyttämä sanasto.
 • Sekoita erilaisia kielen rekistereitä keskenään.  
 • Kokonaisuuden hahmottumista helpottaa se, kun yrittää tunnistaa sopivia aloituslauseita ja lopetuslauseita. Yksi tapa on yrittää valita runon alku ja loppu, liimata ne ensin paikoilleen ja sitten rakentaa runon keskiosa.  
 • Runo voi olla lyhyt ja aforistinen, tai pidempi, proosarunomainen kokonaisuus. Se voi olla hauska, surullinen, absurdi tai selkokielinen. Se voi olla luettelomainen tai lyyrisempi. Kunhan se herättää ajatuksia.
 • Runon leikkaamiseen ja liimamiseen voidaan käyttää 20-30 minuuttia.

Lopuksi

 • Runot luetaan ääneen. Sen voi tehdä opettaja tai vapaaehtoiset työpajaan osallistujat.  
 • Valmiista kollaasirunoista voi tehdä “taidenäyttelyn”. Teoksiin tulee vaikuttavuutta kun ne suurentaa kopiokoneella esimerkiksi A3-kokoon.  
 • Valmiit runot voi myös kirjoittaa erikseen puhtaaksi, jolloin kollaasi tekniikkana toki häviää, mutta kokoon liimatut runot muuttuvat ikäänkuin “oikeaksi runoudeksi”. Näin voidaan pohtia erilaisia runouden keinoja ja kollaasitekniikan hyviä ja huonoja puolia. Kukaan tuskin tulisi keksineeksi samanlaisia sanayhdistelmiä, jos edessä olisi vain tyhjä paperi.
 • Ei muuta kuin leikkaamaan!  

Lisäinspiraatiota voi hakea kollaasirunokirjastamme Revi se (WSOY) sekä hastagilla #revisekirja instagramiin postatuista runoista.

Karri Miettinen & Kaisa Happonen