Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

YK-päivä

Kansainvälinen päivä solidaarisuuden osoittamiseksi Palestiinan kansalle

International Day of Solidarity with the Palestinian People

Tätä teemapäivää vietetään solidaarisena muistutuksena palestiinalaiskysymyksen nykytilasta. Siitä huolimatta, että YK:n yleiskokous julisti vuonna 1948 pyrkimyksestä luoda Palestiinaan sekä arabi- että juutalaisvaltio, jatkuu tuolla alueella historiallisesti uuvuttava poliittinen epävakaus eikä pelastiinalaisten arabivaltiopyrkimykset ole vieläkään ratkenneet.

Kansainvälistä yhteisöä pyydetään siis huomioimaan tämä palestiinalaisia koskeva epäkohta, jonka juurena ovat heiltä evätyt oikeudet itsehallintoon, kansalliseen itsenäisyyteen ja mahdollisuudet palata kontrolloimaan heidän kotimaataan ja omaisuuttaan. Solidaarisuuden osoittamisen päivänä tätä epäkohtaa korostetaan, sen historiallista taustaa ja palestiinalaista kulttuuriperintöä esitetään erilaisissa tilaisuuksissa, rohkaisten myös kansalaisyhteiskuntaa ottamaan tähän osaa, sekä pyydetään YK:n jäsenvaltioita osoittamaan julkista tukea ja näkyvyyttä teemapäivälle.

YK:n yleiskokouksen julistus, 2.12.1977, A/RES/312/75

Teemapäivän kotisivu