YK-päivä

Kansainvälinen päivä omistettu oikeudelle totuuteen julmista ihmisoikeusloukkauksista ja uhrien ihmisarvolle

International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims

Oscar Romero oli elsalvadorilainen piispa, joka sai osakseen suurta huomiota protestoimalla äänekkäästi 1970- ja 1980-luvulla maansa väkivaltaisia oloja, sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta. Köyhien suojelijana tunnettu katolilainen arkkipiispa nousi sosiaalisesti aktiivisia kirkonmiehiä ahdistelleiden sortajia vastaan ja vastusti myös vuonna 1979 valtaannoussutta sotilasjunttaa. Vuotta myöhemmin hänet salamurhattiin kesken omaa messuaan, hänen ollessaan hyvin tietoinen siitä, että hän saattaa uhmakkaiden kannanottojensa takia päätyä marttyyriksi. Tämä päivä on nykyään virallisesti omistettu oikeudelle totuuteen julmista ihmisoikeusloukkauksista ja uhrien ihmisarvolle sekä arkkipiispan Romeron rohkeuden tekojen muistelulle.

YK:n yleiskokous julisti vuonna 2010 tämän päivän YK:n teemapäiväksi, jolloin kiinnitetään huomio YK:n ihmisoikeusneuvoston määrittelemään vapauteen keinona rangaitsemattomuuden estämiseksi ja ihmisoikeuksien suojelemiseeksi. Neuvosto myös kiinnittää huomiota tapoihin, joilla YK:n jäsenvaltioiden tulisi myös tukea totuus- ja sovittelukomiteoiden toimintaa osana oikeusjärjestelmiä ja kykeneväisinä tutkia ihmisoikeus- ja kansainvälisen humanitäärisen lain vastaiset rikkomukset peittelemättä ja yksityiskohtaisesti.

Teemapäivän kotisivu

YK:n yleiskokouksen julistus, 21.12.2010, A/RES/65/196

Ihmisoikeusneuvosto UNHCR:n julistus 9/11, "Right to the Truth"