YK-päivä

Kansainvälinen miinojen vastainen päivä

Miinanraivausta Libanonissa

International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action

Miinat tuottavat sodan välineinä suurta tuhoa ihmisten elämään sekä sodan aikana että pitkään niiden jälkeen. Kansainvälisten sopimusten avulla miinojen ja räjähteiden käyttöä on pystytty kontrolloimaan ja vähentämään kansainvälisesti, mutta esimerkiksi niin sanottu Ottawan sopimus ei ole vielä kaikkien YK:n jäsenvaltioiden hyväksymä ja sitä täydentävä rypäleaseiden kieltosopimus (CCM) astui voimaan vasta 2010.

YK:n julistama miinojen vastainen päivä pyrkii edistämään miinojen vastaisten sopimusten käyttöönottoa maailmanlaajuisesti, lisäämään tietoisuutta miinojen vaaroista ja edistämään miinavapaata maailmaa, jotta nämä sodan jäännökset mahdollistavaisivat turvallisemman paluun arkeen sotien jälkeen. 

YK:n yleiskokouksen julistus, 8.12.2005, A/RES/60/97

Teemapäivän kotisivu