Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

YK-päivä

Kansainvälinen luonnononnettomuuksien torjunnan päivä

International Day for Disaster Reduction

Luonnonkatastrofit tuottavat valtavia menetyksiä niin taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta, kriisien ihmisuhreista puhumattakaan. Tämän päivän tarkoitus on lisätä tietoisuutta ihmisten, miten ihmiset pystyvät ennaltaehkäisemään luonnonkatastrofeista seuraavia vaurioita. Niillä on usein peruumattomat, vakavat seuraukset erityisen haavoittuvien yhteisöjen kehitykseen kehitysmaissa.

Siksi luonnononnettomuuksien torjunta on tärkeä osa kestävän kehityksen huomioivaa ajattelua ja varautumista ja olemassaolevaa tieteellistä ja teknistä tietoutta yhteisöjen valmistautumiseen näihin kriiseihin tulee ottaa hyötykäyttöön ja korostaa niiden merkitystä osana kapasiteetin rakentamista.

 

YK:n yleiskokouksen julistus, 21.12.2009, A/RES/64/200

Teemapäivän kotisivu