YK-päivä

Kansainvälinen lasten päivä / Lapsen oikeuksien päivä

Lapsia Afganistanissa
Kuva: Rauli Virtanen / Arkisto.

World Children's day

YK:n yleiskokous suositteli vuonna 1954, että kaikki maat alkaisivat viettää kansainvälistä lasten päivää. Päivän vietto vaihtelee maittain, mutta virallisena merkkipäivänä pidetään marraskuun 20. päivää. Tuona päivänä yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien julistuksen vuonna 1959. 

30 vuotta myöhemmin, vuonna 1989, yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien yleissopimuksen. Sopimukseen ovat liittyneet kaikki YK:n jäsenmaat Yhdysvaltoja lukuunottamatta. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1991. Kansainvälistä lasten päivää kutsutaan Suomessa myös lapsen oikeuksien päiväksi.

Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lasten erityisiä tarpeita ja etua. Sopimuksen neljä yleistä periaatetta ovat syrjinnän kielto, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehitykseen sekä oikeus osallistua ja tulla kuuluksi.

Lapsen oikeuksien päivän tarkoituksena on muistuttaa lasten asemasta ja lasten hyvinvoinnin edistämisen tärkeydestä kaikkialla maailmassa. Lapsen oikeuksien sopimus on ainoa ihmisoikeussopimus, joka sisältää tiedotusvelvoitteet. Tästä huolimatta lapsille kuuluvista oikeuksista tiedetään kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, aivan liian vähän.

Vuoden 2023 teema korostaa kaikkien lasten oikeutta nauttia kaikista heille kuuluvista oikeuksistaan, oikeutta elää hyvää ja turvallista elämää. Kaikkialla maailmassa.

Tiesitkö, että

  • Lapsen oikeuksien sopimus on täyttänyt 30 vuotta (vuonna 2019). Sopimus on parantanut maailman lasten asemaa merkittävästi. Esimerkiksi lapsikuolleisuus ja aliravittujen lasten määrä on puolittunut, yhdeksän kymmenestä lapsesta saa elintärkeät rokotukset ja pääsee alakouluun. Myös lasten ruumiilllinen kuritus on kielletty 54 maassa.
  • Lapsikuolleisuus on vähentynyt yli puolella vuosien 1990-2018 välillä. Tästä huolimatta maailmassa kuolee yksi lapsi joka viides sekunti (vuonna 2018).
  • Maailman lapset ovat edelleen hyvin eriarvoisessa asemassa: köyhään maahan syntyvä lapsi kuolee 60 kertaa todennäköisemmin ennen 50-vuotissyntymäpäiväänsä kuin vauraaseen maahan syntyvä lapsi.
  • Maailmassa on yli 150 miljoonaa lapsityöntekijää. Lähes puolet heistä tekee terveydelle vaarallista työtä.
  • Maailmassa arvioidaan olevan kymmeniä tuhansia lapsisotilaita.

Lähteet: UNICEF, UN, UNICEF/lapsisotilaat, UNICEF/ lapsikuolleisuus, STTK/ lapsityö

Teemapäivän kotisivut