YK-päivä

Kansainvälinen korruption vastainen päivä

International Anti-Corruption Day

Korruptio on demokraattisia järjestelmiä häiritsevä, liiketoiminnan epätasa-arvoa aiheuttava ja hallinnollista epävakautta aikaansaava ilmiö, joka tavalla tai toisella näkyy jokaisessa maailman valtiossa. Se hidastaa talouskasvua vaatimalla yrityksiltä lahjuksia rakenteellisen korruption takia ja asettaa demokraattiset instituutiot, vaaliprosessit ja byrokratian toimivuuden kyseenalaiseksi.

YK:n yleiskokous otti käyttöönsä vuonna 2003 Korruptionvastaisen yleissopimuksen (UNCAC), jonka myötä sitoudutaan maailmanlaajuisesti korruptionvastaiseen työhön niin kehitysmaissa kuin kehittyneisissäkin maissa, jotta se ei ole esteenä yhteiskunnallisen kestävän kehityksemme tiellä. Yleiskokous otti käyttöön myös tämän teemapäivän, jotta tänään voisimme tiedottaa korruptiosta tehokkaasti, oppia sen vaikutuksista yhteiskunnallisena ilmiönä ja vaatia aktiivista taistelua sitä vastaan.

YK:n yleiskokouksen julistus, 31.10.2003, A/RES/58/4

Teemapäivän kotisivu