YK-päivä

Kansainvälinen kadonneiden päivä

International Day of the Victims of Enforced Disappearances

Tahdonvastaiset katoamiset ovat karmaiseva ihmisoikeudellinen epäkohta ympäri maailmaa. Niitä sorrutaan usein käyttämään keinona vaientaa poliittisia vastustajiaan ja terrorisoida yhteisöjä hyvin pitkäaikaisesti niitä vaurioittaen. Myös katoamisten jälkeen jatkuva omaisten, ihmisoikeustaistelijoiden ja oikeustoimijoiden ahdistelu sekä syyllisten syyttämättäjättäminen ovat ongelmakohtia, joiden poistamiseksi kansainvälinen yhteisö on vaatinut jäsenvaltioiltaan konkreettisia toimia vuodesta 1992, jolloin työ katoamiskonvention luomiseksi aloitettiin.

Pitkään kestäneestä työstä on syntynyt myös tulosta, ja vuonna 2010 YK:n yleiskokous sekä juhlisti tahdonvastaisia katoamisia koskevan yleissopimuksen voimaanastumista että julisti vietettäväksi Kansainvälisen kadonneiden YK-päivää vuodesta 2011 eteenpäin aina elokuun 30. päivänä.

 

YK:n yleiskokouksen julistus, 21.12.2010, A/RES/65/209

Teemapäivän kotisivu