YK-päivä

Kansainvälinen inhimmillisen solidaarisuuden päivä

International Human Solidarity Day

YK:n yleiskokous on määritellyt inhimmillisen solidaarisuuden yhdeksi universaaleimmista ja tärkeimmistä arvoista, joiden tulisi määritellä uuden vuosituhannen kansojen välisiä suhteita. Samalla yleiskokous otti käyttöön 20. joulukuuta vuosittain vietettäväksi inhimmillisen solidaarisuuden päiväksi.

Teemapäivän tavoite on juhlia yhteyksiä erilaisten kulttuurien välillä ja vaatia julkista keskustelua sekä poliittisia lupauksia yhteisöjen välisen solidaarisuuden edistämiseksi. Päivän avulla peräänkuulutetaan myös kunnioitusta kansainvälisiä sopimuksia kohtaan, jotka usein on kirjoitettu teemapäivän arvojen hengessä.

YK:n yleiskokouksen julistus, 22.12.2005, A/RES/60/209

Teemapäivän kotisivut (YK:n sivut, englanniksi)