YK-päivä

Kansainvälinen Downin syndrooma -päivä

World Down Syndrome Day

Downin oireyhtymä tai Downin syndrooma on yhteinen nimitys trisomia 21-nimisen kromosomihäiriöistä johtuvalle kehitysvammalle, jollaisen kanssa elää yksi noin 1 000 - 1 100 syntyneestä ihmisestä. Oireyhtymä on saanut nimensä brittiläisen lääkärin John Langdon Downin mukaan, joka ensimmäistä kertaa yhdisti vamman kanssa elävistä tiettyjä, yhdistäviä piirteitä. 

Koska Downin syndrooman kanssa elävät ihmiset kohtaavat usein stigmaa ja erottelua, eivätkä usein saa valitettavasti samoja opiskelu- ja työmahdollisuuksia kuin muut ihmiset, on Downin Syndrooma -päivänä hyvä muistaa, että taistelu stereotypioita vastaan on edelleen käynnissä. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus takaa kaikille maailman ihmisille yhtäläiset ihmisoikeudet. On kaikkien meidän vastuulla muistaa, että Downin kanssa elävillä tulee olla mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen toimintaamme ja elää tasa-arvoisessa ja monimuotoisessa maailmassa ilman syrjintää. 

YK:n yleiskokouksen julistus, 19.11.2011, A/RES/66/149

Teemapäivän kotisivu