Tapahtuma

Maailman elinympäristöjen päivä

World Habitat Day

Urbanisoituva maailmamme muuttuu ympärillämme välillä salakavalankin nopeasti - kylämme muuttuvat kaupungeiksi ja kaupunkimme kasvavat ja laajenevat vuosien varrella yhä suuremmiksi. Maailman elinympäristöjen päivänä tarjoutuu mahdollisuus tarkastella elinympäristöämme ja pohditaan, miten voisimme tehdä asuinalueistamme entistä parempia meille.

On tärkeää, että kaupunkien rikkaimmat ja köyhimmät voivat yhtälailla vaikuttaa kaupungin asioihin demokratian perusedellytyksin ja osaavat vaatia koulutus- ja työmahdollisuuksia, puhtaan veden ja sanitaation ylläpitoa, terveydenhuoltoa ja kykyä reagoida elinympäristöissämme vallitseviin valtasuhteisiin siten, että rikollisuuden, korruption ja vaikkapa julkisen tilan puutteen syihin voidaan tarttua rakentavasti, hyvää hallintoa ja peruspalveluita tukemalla. Näiden edellytysten säilymistä elinympäristöissämme on tämän teemapäivän sanoman ydin.

YK:n yleiskokouksen julistus, 17.12.1985, A/RES/40/202

Teemapäivän kotisivut