Hankkeet

YK-liitolla on käynnissä useita hankkeita. Tässä niistä tällä hetkellä keskeisimmistä lyhyesti, lisätietoja saa henkilökunnaltamme.

Sustainable development for all – Kestävää kehitystä kaikille -kehitysyhteistyöhanke 2019–2020

Kestävää kehitystä kaikille - hankkeen tavoitteena on tukea kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa Tansaniassa. Keskitymme erityisesti tavoitteiden numero 5 (naisten ja tyttöjen oikeudet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo) sekä numero 16 (rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto) edistämiseen.

Vuonna 2019 Tansania raportoi ensimmäistä kertaa YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittisessa foorumissa (HLPF) New Yorkissa. Tansanian YK-liitto on kansallisen kestävän kehityksen kansalaisjärjestöryhmän (CSO Platform for Sustainable Development) toinen koordinaattorijärjestö ja vuoden 2019 toiminnot kietoutuvat suurelta osin vapaaehtoisen kansallisen raportin (VNR) valmisteluun osallistumiseen sekä kansalaisyhteiskunnan oman seurantaraportin tukemiseen ja näistä tiedottamiseen.  

Hankkeessa tuotetaan kestävä kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon ja seurantaan liittyvää koulutusta Tansanian hallinnon toimijoille ja kansanedustajille sekä mobiilikurssi kestävän kehityksen kuntatason toimeenpanon parhaiden käytäntöjen jakamiseksi laajemmalle yleisölle.  

Vuoden 2020 pääteemana on vaalien alla erityisen ajankohtaisena tavoitteen 16 teemat; rauhanomaisen yhteiskuntakehityksen tukeminen sekä demokratian ja kansalaisosallistumisen vahvistaminen. Kohderyhmänä ovat nuoret ja toiminnoissa painotetaan sosiaalisen median kanavien kautta tapahtuvaa osallistamista ja viestintää.  

Hanke toteutetaan UM:n tuella ja yhteistyössä Tansanian YK-liiton sekä useiden muiden partnereiden kanssa. Hankkeen muut partnerit ovat: Funzilife Oy, Kuntaliitto, THL/ Transform-hanke (socialprotection.org) ja World Federation of UN Associations (Wfuna).

Maailman parhaat uutiset lukija
Kuva: Laura Böök.

Maailman parhaat uutiset 2018–2019

Maailman parhaat uutiset -kampanjan pääsanoma on, että maailma on parempi paikka kuin moni meistä luulee. Vuonna 2015 YK:n 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi suomalaiset YK-järjestöt toivat kansainvälisen kampanjan Suomeen. YK-liitto on pitänyt kampanjaa esillä siitä lähtien muun muassa keräämällä yleisöltä hyviä uutisia tulevaisuuteen.

Vuosina 2018-2019 keskitymme ennen kaikkea hyvien uutisten julkaisemiseen ja taustoittavan tiedon tuottamiseen maailman kehityksestä. "Maailman parhaat uutiset: Parempi maailma on mahdollinen" -hanke saa saa Euroopan unionin Frame, Voice, Report -rahoitusta.

Seuraa tunnisteella #parhaatuutiset.