KP-sopimus

Kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimus (KP-sopimus) käsittelee ihmisoikeuksien julistuksessa mainittuja kansalais- ja poliittisia oikeuksia.

Äänestäjä Itä-Timor
Kuva: Bernardino Soares / UN Photo.

Nämä oikeudet takaavat yksilölle yhteiskunnan jäsenenä tietyt henkilökohtaiset vapaudet ja perusoikeudet, sekä turvaavat oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia ovat muun muassa

  • oikeus elämään
  • yksityis- ja perhe-elämän suoja
  • ajatuksen, omantunnon ja uskonnonvapaus
  • sananvapaus
  • yhdistymis- ja kokoontumisvapaus
  • liikkumisenvapaus
  • oikeus äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa
  • oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
  • tasavertaisuus lain edessä
  • kidutuksen kielto

Sopimus ja sen pöytäkirja tulivat Suomen osalta voimaan vuonna 1976. Sopimusta täydentävä valinnainen pöytäkirja kuolemanrangaistuksen poistamisesta astui voimaan vuonna 1991.

Suomea koskevat sopimuksen määräaikaisraportit, hallituksen vastaukset sekä Suomea koskevat päätelmät ja suositukset löytyvät ulkoasiainministeriön sivuilta.